nieuws van / des courants de mme Belga

Beste Vrienden, Chers Amis,

Uw support was er vorige zondag, voor Radio Centraal en voor de Tenace, in dat grijze dokske van Merksem was u de couleur locale. Bedankt voor uw warme sympathie, het is de diesel voor de motor van de Tenace.

Dimanche passé, dans ce dock tout gris de Merksem, votre soutien à Radio Centrale et au Tenace sentait bon les couleurs locales. Merci, cela nous a fait chaud au coeur, c’est du diesel pour le Tenace !!

Et oui, nous repartons la semaine prochaine pour le Tenace on Tour/partie 2.

Want ja, we trekken er volgende week weer op uit voor Tenace on Tour deel 2. De route gaat deze keer via Brussel langs het wilde westen van België: Mons-Peruez-Doornik-Kortrijk-Gent-Brugge en Oostende. Voor wie er niet bij kan zijn geen nood: Rotakt is mee aan boord en registreert voor u een muzikaal verslag van de reis in onze boordstudio.

La route, cette fois-ci, passant par Bruxelles, nous emmènera loin dans l’ouest sauvage de la Belgique : Mons-Pérulwez-Doornik-Courtrai-Gand-Bruges et Ostende.

Pour ceux qui ne pourront pas être à bord, pas de stress : Rotakt y est et enregistre pour vous, dans notre studio embarqué, un compte-rendu musical du voyage.

Zoals u ondertussen al weet komt dat verslag dit najaar uit in de vorm van een vinyl, die gesponsord wordt door voorverkoop oftewel crowd-funding. Hoe meer mensen deelnemen aan deze voorverkoop hoe beter de plaat zal worden. ‘t Is dus in uw eigen belang om deel te nemen aan de productie ervan, en dat kan door u voor 20 euro een waardebon met garantie aan te schaffen, geldig voor 1 LP Tenace on Tour!

Comme vous le savez déjà, ce compte-rendu sortira cette automne sous la forme d’un vinyl, produit en Crowd-Funding, par le biais de pré-commande.

Plus il y a de participants qui réservent, et meilleure sera la plaque.

C’est donc dans votre intérêt d’y prendre une part, et pour cela acquérir pour la modique somme de 20 euros un bon d’achat garanti, valable pour 1 LP Tenace on Tour !

Maar wie koopt er nu iets zonder te weten wat het is, de Willy in een zak als het ware?

Ha, kom dan maar eens naar het Bos op de Ankerrui volgende vrijdag 17 april waar de A-kant van de plaat wordt voorgesteld. Terwijl de Willy op de boot past zal het voltallige Tenace team daar aanwezig zijn om u te informeren over wat geweest is en wat zal komen in Tenace on Tour.

Qui, de nos jours, achèterait quelque chose sans savoir ce que c’est, pas vrai ? Comme un Willy dans un sac !

Haha ! Alors venez à Anvers, au Het Bos, Ankerrui, ce vendredi 17 avril, où l’on vous proposera la face A. Pendant que, sur le bateau, Willy tiendra une séance plénière, l’équipage du Tenace sera présent pour vous tenir informés de ce qui s’est déjà passé et de ce qui va se passer durant ce Tenace on Tour.

ENTR’ACTE

een/une revue van/du Tenace on Tour 1

een/une preview van/du Tenace on Tour 2

*BORIS KLERX
tapt pinten en klanken op de Tenace/Vidangeur de bières et de sons sur le Tenace
*LES FILLES DE HIROHITO
een luie Waal en een Brusselse Indiaan hebben het glazen plafond doorbroken/un wallon paresseux et un indien bruxellois ont fait péter le plafond de verre.
*WHY THE EYE
onlangs ontdekte geïsoleerde stam uit Brussel/tension venant de Bruxelles, découverte et récemment isolée

*TENACE ORCHESTRA
stilaan bekend maar net als de Tenace: always under construction.
Devenir reconnu exactement comme le Tenace : always under construction

En dat alles onder het genot van onderweg gebrouwen drankjes door/et tout cela étant avec des boissons couvées par
Les Laboratoires de Tenace!

*Kombuisfood in good old Tenace style door Philippe (Brussel) tussen 18-21u
*Plat du jour dans le bon vieux style Tenace par Philippe (Bruxelles) entre 18 et 21h

  • Aanvang concerten/début des concerts : 20u
  • Gratis entree voor de aandeelhouders/gratuit pour les contributeurs