All posts by boottenace

Journal Tenace 21/09/2022

 Version Francophone en bas

Hallo,

De tijd gaat snel maar we gebruiken hem wel: zondag op wandel met Brukselbinnenstebuiten, dan nog maar pas bekomen van Minimal Paradox met Elko Blijweert en Koen Rogge en maandag al terug vollen bak Portugese Punk met het onuitspreekbare maar beter hoorbare dUASsEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS.

Tijd om even te gaan zitten en met u het programma van deze week te bespreken:

Woensdag 21/9: Open atelier More Indians Less Cowboys van 14u-18u
Donderdag 22/9: Nederlands oefenen op Boot Tenace
Vrijdag 23/9 19.30u: een meditatief begin van het weekend

Kali
Muzikale Hinduverhalen voor Volwassenen

Zaterdag 24/9 17.00u: héél mooi en dus niet te missen!!!

Latin Flowers
door Mott Flyf and Francesca Chiacchio
Een muzikale wandeling van boot Tenace naar NGHE Médiathèque (Mariniersstraat)

Vanaf bootje Buratinas kan u via de radio langs de kade de muzikale beschrijving horen van de flora langs het water. Tenminste wat de flora wàs, want ondertussen hebben brutale bosmaaiers al het groen neergeknuppeld als onkruid. Maar wat blijft zijn de mooie liedjes erover.

Na de wandeling zorgt ons ondertussen welbekend keukencollectief Au Poil dans la Soup voor een veganistische picnick bij NGHE Médithèque.

Zondag 25/9
18u-20u Plat du Jour door Au Poil dans la Soup (10€)

20.30u Chien Fer
http://soundcloud.com/chienfer
Solo country punk op banjo met Franse teksten

Giulio Erasmus
Experimenten op bas.
https://absolutefiction.bandcamp.com

Zoals gezegd: De tijd gaat snel, gebruik hem wel. Welkom op Boot Tenace!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

——————————————————————————————————-


Bonjour,

Le temps passe vite, mais on s’en sert : le dimanche pour une balade avec Brukselbinnenstebuiten, puis tout juste remis de Minimal Paradox avec Elko Blijweert et Koen Rogge et le lundi déjà plein de punk portugais avec l’imprononçable mais néaumoins très audible dUASSEMIcOLCHEIASiNVERTIDAS.

Il est temps de s’asseoir et de discuter avec vous du programme de cette semaine :

Mercredi 21/9: Atelier ouverte More Indians Less Cowboys de 14h à 18h
Jeudi 22/9: Pratiquez le néerlandais sur Boot Tenace de16h-18h
Vendredi 23/9 19.30 h: un début de week-end méditatif

Kali
Contes musicaux hindous pour adultes

Samedi 24/9 17.00 : très beau et donc à ne pas manquer !!!

Latin Flowers
de Mott Flyf et Francesca Chiacchio

Balade musicale du bateau Tenace à la Médiathèque NGHE (Rue Marines)


Depuis le bateau Buratinas, vous pouvez entendre la description musicale de la flore le long de l’eau via la radio le long du quai. Au moins ce qu’était la flore, car entre-temps, des débroussailleuses brutales ont matraqué toute la verdure comme de la mauvaise herbe. Mais ce qui reste, ce sont les belles chansons à ce sujet.

Après la promenade, notre célèbre collectif de cuisine Au Poil dans la Soupe proposera un pique-nique végétalien à NGHE Médithèque.

dimanche 25/9

18h-20h Plat du Jour par Au Poil dans la Soupe (10€)

20h30
Chien Féro
http://soundcloud.com/chienfer
Country punk solo au banjo avec des paroles en français

Julien Erasme
Expériences à la basse.
https://absolutefiction.bandcamp.com

Comme je l’ai dit, le temps passe vite, alors profitez-en. Bienvenue à Boat Tenace!

Votre correspondente surplace,
Mme Belga

Continue reading Journal Tenace 21/09/2022

Journal Tenace 16/09/2022

Version francophone en bas

Dag Landrotten,

Tibet, Rusland, de Sahara, de USA, Jemen, ze waren allemaal vertegenwoordigd donderdag op de Tenace. Onder begeleiding van woordkunstenares Nina Moortgat -alias Woordgat- verkenden zij de Nederlandse taalschat. Rijmen en dichten met anderstaligen geeft ook ons, doorwinterde Belgen een frisse kijk op onze eigen taal. Nederlandse conversatietafel voor anderstaligen, elke donderdag van september nog van 16u tot 18u, met koffie en koekskes. Continue reading Journal Tenace 16/09/2022

Journal Tenace 09/09/22

Version francophone en bas

NL

Hallo,

Van het lieflijke Rupelmonde naar hellhole Molenbeek, ‘t is een cultuurshock die u met uw neus op de realiteit drukt: soms lijkt het of hier meer mensen buiten slapen dan binnen. Hier bij Allee du Kaai is de kloof tussen arm en rijk het kanaal: langs de ene kant de luxe appartementen die neerkijken op de andere kant, een mini-favela waar mensen zonder papieren zich proberen staande te houden. Twee kaaien, twee werelden en daartussen een brug die maar niet afgeraakt. Continue reading Journal Tenace 09/09/22

Journal Tenace 24/08/2022

Version francophone en bas
 
NL
 
Vrienden,
 
’t Is hoog tijd dat de Tenace nog eens uit gaat varen.
 
Van 4 september tot en met 2 oktober ligt de boot aangemeerd in Brussel, zoals gewoonlijk aan de Materialenkaai.
 
Om een puntje te zuigen aan deze hete zomer vol knaldrang, maar ook om een mooi punt te zetten achter onze jarenlange samenwerking met Allee du Kaai. Zij verhuizen volgend jaar naar een andere lokatie en daar is helaas geen water voor de Tenace om aan te meren.
 

Continue reading Journal Tenace 24/08/2022

Journal Tenace 07/10/2021

Version francophone en bas

Aan alle mooie liedjes komt een eind, de zomer is al vertrokken en ook de Tenace moet weer verdervaren. Maar niet zonder nog een mooi einde aan ons verblijf in Brussel te breien.

Vanavond, donderdag 7 oktober 20u

Speelt de onvolprezen actrice van oa KAK (Koekelbergse Alliantie van Kunstelaars) Esther Gouarné

TOUT SUR KATE
Een anekdotische performance over het leven van een legendarische zangeres Kate.

Een interpretatie van het stuk “All about Kate” van Jibbe Willems
Warm aanbevolen!

 

Zaterdag 9 oktober

UN PEU TENACE

Dubbelprogramma:

Vanaf 16u bij UN PEU: Boulevard d’ Ypres, 1000 Brussels

Mamaliga Orkestar
Aurélie Charneux met Lise Oustric (vocals), Silvia Guerra (accordion), Dorothée Pietquin (bass guitar), Clem Thomas (drums).

18u Walk of Life PARADE
van Un Peu onder begeleiding van Clément Nourry and Florian Guibert, Cayo, Matthieu Ha en U allen naar Boot Tenace

Boot Tenace

19u Plat Du Jour Veggie

19u30 Laurent Boudin
Vrije interpretatie van Argentijnse Tango uit de jaren 1920/40.
http://www.laurentboudin.org/

20h30 Charlène Darling
Warme, zachte pop, ijsgekoelde ballades en minimalistische rock en percussie.
https://a1000-p.bandcamp.com/album/saint-guidon

Een programma om van te smullen dus!

Zondag 10 oktober ’21

!!!KLIMAATMARS in Brussel!!!

Wij zijn erbij, en U ook, massaal, omdat het meer dan nodig is om te laten zien dat we het gehad hebben met dat “back to normal”.

Daarna: afzakkers welkom op de Tenace voor een laatste glas! (tot 22u)!

BaaiBaai Brussel, tot gauw!!!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

_________________________________________________________________

Toutes les belles chansons ont une fin, l’été est déjà parti et aussi le Tenace doit repartir. Mais non sans ajouter une belle fin à notre séjour à Bruxelles.

Ce soir, jeudi 7 octobre 20h

Joue l’actrice inégalée de KAK (Koekelbergse Alliantie van Kunstelaars) Esther Gouarné

TOUT SUR KATE
Une performance anecdotique sur la vie d’une chanteuse légendaire Kate.
Une interprétation de la pièce “All about Kate” de Jibbe Willems
Hautement recommandé!

samedi 9 octobre

UN PEU TENACE

Double programme :

A partir de 16h à UN PEU : Boulevard d’Ypres, 1000 Bruxelles

Mamaliga Orkestar
Aurélie Charneux avec Lise Oustric (voix), Silvia Guerra (accordéon), Dorothée Pietquin (basse), Clem Thomas (batterie).

 18h PARADE de la marche de la vie

de Un Peu accompagné de Clément Nourry et Florian Guibert, Cayo, Matthieu Ha et U tous à Boot Tenace

Bateau Tenace

19h Plat Du Jour veggie

19h30 Laurent Boudin
Interprétation libre du Tango Argentin des années 1920/40.
http://www.laurentboudin.org/

20h30 Charlene Darling
Pop chaude et douce, ballades glacées et rock et percussions minimalistes.
https://a1000-p.bandcamp.com/album/saint-guidon

Un programme à savourer !

dimanche 10 octobre ’21

!!!MARCHE CLIMAT à Bruxelles!!!

Nous sommes là, et vous aussi, massivement, car il est plus que nécessaire de montrer que nous l’avons eu avec ce «back to normal».

Après : bienvenues au Tenace pour un dernier verre ! (jusqu’à 22h) !

BaaiBaai Bruxelles, à bientôt !!!

Votre reporter sur place,
Mme Belga

Journal Tenace 01/10/2021

(Version francophone en bas)

Zaterdag 2 oktober : Open Deur bij Allee du Kaai, waar Boot Tenace ligt aangemeerd.

Een laatste Open Deurdag want binnenkort wordt dit Asterixdorpje met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor een gloednieuw park. Ook niet slecht natuurlijk, maar toch…

Op deze link: https://www.beliris.be/nl/projecten/becopark.html vind u meer info over hoe dat park eruit gaat zien en ach, ik weet niet waarom maar ik word intriest van zo’n blinky powerpresentatie. Al wat hier nu leeft staat er niet meer op. Fredje met zijn fietsatelier, de dagelijkse uitbundige barbeque van de syrische familie, de garagerock van de Zinzinnerie, de tuintjes van de Soedanezen, de vaste slaapplaatsjes van de sans-papiers, het gammele dixietoilet, de mannen van de vuilkar (superefficiënt!), het reilen en zeilen op de pelouse, alles wat waarde heeft en weerloos is verdwijnt uit zo’n powerpresentatie. Proper, dat wel, maar de ziel is eruit, de ziel van een sociaal vangnet dat nog volop bezig was zich te ontwikkelen. Continue reading Journal Tenace 01/10/2021

Journal Tenace 25/09/2021

Beste Landgenoten,

Brussels here, calling you.

Op 2 oktober is het Open Deurdag bij Allee du Kaai, die kaai in Brussel waar Boot Tenace altijd welkom is. In het hart van de hellhole is het hier warm en gemoedelijk (niet altijd, maar meestal).

Hier is diversiteit geen punt van discussie maar een feit. Chapeau voor de mensen van Allee du Kaai en Toestand, en ook de broodnodige vuilnismannen, want het kan hier wel eens een zootje zijn af en toe. Maar en gros komt het altijd weer goed. Op het kaaiterrasje van de Tenace heeft al de hele wereld gezeten. Zo komt ge nog eens ergens.

Maar ter zake nu. Continue reading Journal Tenace 25/09/2021

Journal Tenace 30/05/2021

Nederlandstalige versie onderaan deze keer

Hi,

Le weekend prochain se passe l’expédition BuriTenace, le Buritanas à la recherche du Boot Tenace à Oisquercq ou le Tenace vient en fin revalidation d’une grave panne depuis 2 ans.

Au  Buritanas, petit barque flottant à l’énergie solaire, le NGHE Médiathèque vous amène pour une balade musicale de 3 jours le long du canal.

Puisqu’il y a encore un dernier problème technique à régler le Tenace peut pas chercher le Buritanas à Bruxelles et soutenir l’expédition en accommodation des besoins précaire (boire, manger, bagage etc…) comme prévu. Mais on annule les annulations cette fois et on se débrouille !

Prenez votre picnick avec et accompagnez nous, et si vous passez le nuit avec nous, amène une tente pour planter dans les berges. Chaque soir il y aura un bar pour les assoiffés et pour tenir les artistes en vie, moins de poids à emporter alors et Nadine fait à manger.

Et si vous voulez être tenu au courant des circonstances imprevues ou des activités dernier minute abonnez vous sur le poste SMS par envoyer votre nom/telnr au info@boottenace.be

Alors, le programme, 4 jours au bord du canal :


THURSDAY 3/05

– 14h START of the floating radio walk show
Comte de Flandre  (en face café Walvis) 
Turn on your Radio !!!
jusqu’à/tot Quai de Veeweyde, under the Highway’s Bridge  

– 18h  concert DRYWUD
https://soundcloud.com/user-100976705-951766155
http://www.drywud.fr/

Bar improvisé par Boot Tenace


 FRIDAY 4/05

-11h  Quai de Veeweyde, under the Highway’s Bridge 
START of the floating radio walk show
jusqu’à/tot Malheideweg, Berendries – Lembeek 

-18u concerts
BON TANT PIS
GRACE GRENADINE
https://bontantpis.bandcamp.com/

met bar au peniche LOÏC qui remplace Boot Tenace à Lembeek

SATURDAY 5/05

-11h    Malheideweg, Berendries – Lembeek 
START of the floating radio walk show
jusqu’à/tot  Oisquercq

-18h concerts
VAN TWOLIPS
https://soundcloud.com/vantwolips
https://vantwolips.bandcamp.com/

CHRISTOPHE PIETTE & BERNADETTE ET JACK

CHARLÈNE DARLING
https://a1000-p.bandcamp.com/album/saint-guidon
https://soundcloud.com/charleene-darling

Bar et Plat du Jour op Boot Tenace!

 SUNDAY 6/05

Oisquercq
11-14h Brunch au bateau Le Nave Va
13h Intervention de Mahé Ripoll au Buritanas
14-16u Projection continu op Boot Tenace: l’Histoire du Buritanas

 Avec nadineNGHE et BOOT TENACE

————————————————————————————————————————

Hi,

Volgend weekend gaat de expeditie BuriTenace van start, een 3-daagse floating radiowalk langs het kanaal tussen Brussel en Oisquercq. Normaal zou de Tenace bezemboot zijn voor deze tocht maar een (hopelijk) laatste technisch probleem heeft hier een stokje voorgestoken.

Maar annuleren, daar doen we niet meer aan mee, dus we trekken onze plan en voor wie avontuurlijk genoeg is om deze expeditie mee te stappen/fietsen wacht op het einde van de rit in Oisquercq een veilige thuishaven: de Tenace!

De Buritanas, een bootje op zonne-energie, is onderweg het forum voor een live radioshow door NGHE Médiathèque die ook op elke stopplaats een concert voorstelt.

En om de kosten te dekken en de artiesten in leve te houden en de dorstigen te laven is er ook elke avond een bar voorzien: donderdag in Anderlecht à l’improviste, vrijdag door de Loïc, een buurtboot die de Tenace vervangt in Lembeek en zaterdag en zondag op uw vertrouwde Tenace.

Het programma en de verschillende lokaties vindt u hierboven

Breng picknick mee voor onderweg en slaapgerief voor wie wil blijven slapen, onderweg zorgt vzw Nadine voor avondeten.

PS.Mail naar info@boottenace.be  met vermelding van uw naam en telefoonnummer voor last-minute info per sms over onvoorziene omstandigheden of spontane bijkomstigheden, zo blijft u steeds up to date!

Tot gauw!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

Journal Tenace 06/05/2021

(version francphone en bas)

Vrolijke Vrienden,

’t Is lente en dan duikt Boot Tenace weer op. Een van de eerste Coronaslachtoffers was de motor van de boot: dood na vele jaren dienst. Maar dat is ondertussen opgelost. Dank zij de inzet van een hoop werk en een nieuwe motor kunnen we weer gaan varen.

Net als velen onder u hebben we de afgelopen tijd veel plannen moeten annuleren. Behoorlijk frustrerend. Daarom willen we voor de rest van de zomer geen vaste plannen meer maken maar wel een flexibel kader waar we kunnen in-spelen op de gegeven omstandigheden en het toeval. Continue reading Journal Tenace 06/05/2021

Journal Tenace 19/08/2020

(version francophone en bas)

De Coronabeast heeft ons belet om voluit te gaan deze zomer van culturele stilstand, maar toch is het jaagpad hier in Oisquercq gaandeweg getransformeerd in La Croisette, een flaneerboulevard met bezienswaardigheden, expo’s in vier boten en staycation allures. Een plek om te relaxen in deze verwarrende tijden, een zucht van verlichting voor wie uit de hitsige stad komt afgezakt.

Het kan nog tot en met de finissage deze vrijdag: uw creatieve signatuur toevoegen aan de Croisette! Dat hoeft geen kunst te zijn met een grote K maar een speelse noot aan de waterkant die een glimlach tovert op het gezicht van een nietsvermoedende passant, die dan misschien zelf ook goesting krijgt om mee te spelen. Dat versterkt de immuniteit en is goed voor de moraal. Continue reading Journal Tenace 19/08/2020

Journal Tenace 13/08/20

(version francophone en bas)

Het wordt moeilijk het hoofd koel te houden in deze verzengende hitte. Een natte handdoek om de oren, een frisse duik in het kanaal, het helpt maar even tot de gouden ploert het weer laat stomen.

Maar het blijft een luxepositie natuurlijk, in het groen en aan het water vertoeven in deze hittegolf, en soms lijkt de Croisette hier dan ook op de Club  Med, bootje varen, plonske doen, de beau monde in zwembroek en bikini, qoui. En plaats genoeg om de Covid op afstand te houden. Continue reading Journal Tenace 13/08/20

Journal Tenace 25/07/2020

Version francophone en bas

De opening van de Wilde Expositie ‘Vitaal-Viraal’ op de Croisette van Oisquercq tijdens de nationale feestdag van Boot Tenace heeft zijn doel niet gemist: een warme respons als antwoord op de Open Call die we lanceerden.

De eerste zaadjes zijn geplant en het is de bedoeling dat deze Wilde Expo vitaal-viraal verder gaat over de hele lengte van het jaagpad, zodat het jaagpad tot de finissage op 21 augustus verandert in een openluchtgallerie: de Croisette, met veel curieuze bezienswaardigheden, muzikale intermezzo’s, lekkere plekjes om te chillen, terraskes hier en daar met een hapje en een tapje en vooral:  de mogelijkheid om afstand te houden van onze gemeenschappelijke vijand: de fataal-virale Covid-19. Continue reading Journal Tenace 25/07/2020