nieuws van/des courants de Mme Belga

(version francophone en bas)

Hallo,

Hoe zit het met de Tenace ondertussen, vraagt ge u af?

De Tenace ligt stil voor de winter, en het bootgebeuren ook. Het grootste deel van de boot is voorlopig ‘s winters niet warm te krijgen, en dat is toch het meeste wat we nodig hebben in deze barre tijden. Het dokske van Merksem- waar de Tenace voor de winter ligt aangemeerd- is ook niet bepaald een oase zoals het Madrasterras destijds maar een onherbergzaam industriegebied en ge moet al een die-hard fan zijn van het bootgebeuren om tot hier te geraken en daarvoor barre bruggen en hitsige verkeersknopen te trotseren.

Wij anderzijds, zitten niet stil maar zijn volop bezig met het verzamelen van fondsen voor een volgend werfbezoek van de Tenace. Want zoals ge met uw auto jaarlijks naar de controle moet, is een boot zoals de Tenace verplicht om elke 5 jaar op het droge te gaan voor controle van en werken aan het bodemvlak. In het voorjaar is het weer zover en het is alweer een kostelijke klus. Omdat Tenace on Tour niet bepaald een winstgevende onderneming was moeten we een tandje bijsteken om de centen voor de werf bij elkaar te krijgen.

Dat doen we ism VTM*, de Verenigde ToiletMadammen, die op de kerstmarkt van Antwerpen de uitloop van de inloop in goede banen leiden, van shit happens naar happy shit met andere woorden.

De vorige weken hebben we, samen met Desperado Productions, u welbekend van oa Café le Tour op het Noordkasteel, 2 VTM-hoofdkwartieren gebouwd als receptieruimte voor hoogdringende kerstmarktbezoekers. Samenwerken met Desperado Productions is altijd goed voor een portie zenuwsloperij maar het resultaat mag weer eens gezien worden: de Verenigde ToiletMadammen kunnen dank zij Desperado Productions op hun gemak werken op de Groenplaats (de Kado) en achter het Stadhuis (de Koer). De toiletcentjes djinglebellen daar elke dag vanaf 12u tot sluitingstijd en natuurlijk zijt ge allen welkom om eens te passeren in ons tijdelijk hoofdkwartier.

Doe dat zeker op

19 december
tijdens de
Lange nacht van Radio Centraal
vanaf 14u
en kom uw gevoeg doen op de
VTM* Kerstspecial

in de Kado (Groenplaats) of op de Koer (achter Stadhuis)

waar de Verenigde ToiletMadammen uw endocriene gastvrouwen zijn om u op uw gemak te stellen voor ge die lange nacht induikt.

(programma under construction)

We zitten aan de staart van het jaar van de Geit, houd u goed en klaar voor het jaar van de Aap, maar vooral: houd elkander warm!

Uw reporter ter plaatse, Mme Belga.

———————————————————————————————————————-

FR

Hello,

En attendant, qu’en est-il du Tenace, tu te demande ?

Le tenace est au calme pour l’hiver, et ses aventures aussi.
Provisoirement et en hiver, la plus grande partie du bateau n’est pas chauffée, et c’est pourtant ce dont nous avons le plus besoin en ces temps difficiles. Le dock de Merksem – où le Tenace est amarré pour l’hiver – en ce moment ce n’est pas tout à fait comme l’Oasis de MadrasTerras mais plutôt comme un zoning industriel inhospitalier et tu dois être un fan de coeur des aventures du bateau pour arriver jusqu’ici et d’abord défier des ponts de barre et une circulation folle et encombrée.

D’autre part, nous ne restons pas assis en silence, mais sommes pleinement engagés dans la collecte de fonds pour les prochaines découvertes du Tenace. Car comme tu vas au contrôle technique chaque année avec ta voiture, un bateau comme le Tenace doit être mis au sec tous les cinq ans pour le contrôle de l’étanchéité de la cale. Et parce que le Tenace On Tour n’est pas ce qu’on pourrait appeler une entreprise rentable nous devons passer à la vitesse supérieure et trouver l’argent pour le chantier.

Nous faisons cela en collaboration avec VTM*/RTL* ( de Verenigde ToiletMadammen / la Réunion des Tata Latrines), qui, sur le Marché de Noël d’Anvers, vous mènera du tuyau d’entrée au tuyau de sortie dans la bonne direction, du caca fatal au caca heureux en d’autres termes.

Les semaines passées, avec Desperado Productions, que vous avez pu rencontrer au Café Le Tour du Noordkasteel, nous avons construit 2 quartiers généraux VTM (RTL) pour les visiteurs pressés du marché de Noël. Le travail avec Desperado Productions est toujours bon, pour une part nerveusement harassante, mais on peut de nouveau voir le résultat. : la Réunion des Tatas Latrines ( de Verenigde ToiletMadammen) peuvent remercier Desperados Productions pour les confortables trônes sur la Groenplaats (le Cadeau) et derrière l’hôtel de ville (la Chiotte).

Le toilettes payantes djingle-bêleront là-bas, chaque jour de midi à la fermeture, et vous êtes tous bienvenus pour passer dans nos quartiers généraux provisoires.

ça va le faire

le 19 décembre
pendant
La longue nuit de Radio Centraal
à partir de 14h
et venez faire vos besoins au
Spécial Noël de VTM* (RTL*)
dans le Cadeau (Groenplaats) ou sur la Chiotte (derrière l’hôtel de ville)

où la Réunion des Tatas Latrines (de Verenigde ToiletMadammen) seront vos hôtesses endocriniennes qui devront vous faire sentir sur le trône pour que tu plonge dans cette longue nuit

Nous sommes à la fin de l’année de la chèvre, portez vous bien et prêt pour l’année du singe, mais surtout : tenez-vous mutuellement au chaud !

Votre reporter sur place, Mme Belga
Traductie, Dr. Belgo