Journal Tenace 17/12/2019

(version francophone en bas)

Dag Beste Vrienden van Boot Tenace,

’t Is met dit laatste journaal van het jaar dat ik u in naam van het hele team van Boot Tenace een welgemeend welvarend jaar toewens. Dat u veilig en wel moge aankomen waar u moet zijn en onderweg vele avonturen met een goede afloop moge beleven.

Maar het laatste avontuur van het jaar willen we toch graag samen met u meemaken. We schakelen daarvoor enkele Experimentele Zaken van Diverse Aard van Boot Tenace in bij het Tijdelijk Centrum voor Geestesverruiming en Lichaamswarmte dit weekend in de Blikfabriek in Hoboken.

Voor gedetailleerd programma en wegbeschrijving ga naar de kalender van www.blikfabriek.be of www.boottenace.bewant er valt veel te beleven!

Saar presenteert er de muzikale Import van Boot Tenace en  Café Chantant, Philippe Witjes presenteert al kokende zijn docu He, Himselve He cooks, Lego Family organiseert een dating happening voor Familieleden en Matroze bricoleert aan een levensgroot Joelblok, de oorsprong van onze kerstronk.

Zondag 22/12  is iedereen familie van iedereen en nodigen we u uit voor het Lego Family Feest*, een dating happening voor nieuwe familieleden, waarin u een familielid naar keuze kan zijn en kennis kan maken met uw nieuwe familieleden. Al wat u met doen is een hartig hapje voor 2 à 3 personen meebrengen voor de feesttafel of een zoet stukje om op het Joelblok**  te zetten. Zo is er genoeg voor iedereen- zelfs voor een toevallige passant- zoals het hoort op een familiefeest.

Een gevulde feesttafel met een spectaculaire kerststronk als dessert- vàn iedereen voor iedereen- en daarna uit volle borst Café Chantant***, wat denkt ge, zou dat geen schoon eindjaar zijn? Wij kijken er in elk geval naar uit om u weer te zien!

Uw correspondente,
Mme Belga

PS. Inschrijven voor het diner kan ter plaatse in de Blikfabriek: elke dag van 14 tot 19u of in antwoord op deze mail.

*Diner: 18u – Joelblok: 19u – Café Chantant: 20u.

**Vanaf vrijdag 20/12- 14u worden er in de Cantine van de Blikfabriek Joelblokstukken gebakken om de reuze kerststronk mee te bekleden. Alle hulp is welkom. Breng uw eigen zoet stukje mee of bak het ter plaatse!

***Er zijn 65 liedjesteksten en een life pianist ter beschikking voor het Café Chantant. Verhef uw stem of zing mee op de achtergrond!

————————————————————————————————————————-

Bonjour chers amis de Boot Tenace,

Avec ce dernier journal de l’année, je vous souhaite une année prospère et aisée au nom de toute l’équipe de Boot Tenace. Que vous puissiez arriver en toute sécurité et bien où que vous soyez et que vous puissiez vivre de nombreuses aventures avec une fin heureuse en cours de route.

Mais nous aimerions vivre avec vous la dernière aventure de l’année. Pour ce faire, nous avons engagé un nombre d’Affaires Experimental de Sorte Divers de Boot Tenace au Centre Temporaire pour  Bon Esprit et  Chaleur Corporellece week-end dans le Blikfabriek à Hoboken.

(Pour un programme détaillé et une description de l’itinéraire, rendez-vous sur le calendrier de www.blikfabriek.be ouwww.boottenace.be)

Saar  présente là l’Import musicale de Boot Tenace et Café Chantant, Philippe Witjes présente son docu He, Himselve He cooks,

Lego Family organise une dating happening pour nouveaux  membres  famille et Matroze bricole à un énormeJoeltronc,  l’origine de notre Buche de Noël.

Dimanche 22/12 tout le monde est la famille pour tout le monde et nous vous invitons à la Lego Family Party *, un rendez-vous qui se passe pour les nouveaux membres de la famille, où vous pouvez être un membre de la famille de votre choix et faire connaissance avec les autres nouveaux membres de famille. Tout ce que vous avez à faire est d’apporter un plat salée pour 2 à 3 personnes à la table de fête ou un morceau sucré à mettre sur le Joeltronc **.Donc, il y en a assez pour tout le monde – même pour un passant occasionnel – comme cela devrait être lors d’une fête de famille.

Une table de fête remplie avec un buche de Noël spectaculaire comme dessert – par tout le monde pour tout le monde – et après le Café Chantant ***, qu’en pensez-vous, ne serait-ce pas une fin d’année propre? Au plaisir de vous revoir!

Votre correspondente
Mme Belga