Journal Tenace 30/05/2018

(version français en bas)

Beste Vrienden van Boot Tenace,

Hoog tijd voor een update betreffende de zaak Boot Tenace, varend Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard..

In oktober vorig jaar ging Boot Tenace in winterslaap in Rupelmonde. Het plan was om in de lente naar Brussel te varen voor enkele maanden maar de havenautoriteiten konden dit jaar geen toelating geven wegens werken in de haven.

Dan maar in Rupelmonde gebleven, lieflijk dorp aan de weidse Schelde, elke dag schoon weer ook al is het weer slecht. Een exuberant bloeiende lente langs de walkant en de weidsheid van de mooie Schelde aan de andere kant, en Boot Tenace daar tussenin. Sportief bereikbaar vanuit Antwerpen voor de Vrienden en goeie Buren. Een paradijs, wat wil een mens nog meer?

Ge weet het: Passanten. Elke identiteit, en dat is Boot Tenace ook, die geen impulsen krijgt van wat er zoal passeert in de wereld buiten het eigen kringetje lijdt op de duur aan bloedarmoede. En daarbij, we misten u, we misten onze thuishaven Antwerpen waar we al die jaren niet zijn kunnen aanmeren en waar al die goeie Vrienden wonen die mee aan de basis stonden van het project Boot Tenace.

En voilà, we hebben dus een lege ligplaats in het Asiadok gekaapt. Weliswaar zonder toelating van de havenautoriteiten, want hoe schoon we het ook vroegen de voorbije jaren, we kregen die nooit. Wij accepteren dat niet langer, het Eilandje is geen postkaart voor toeristen en welvarende burgers maar een buurt die ons nog altijd nauw aan het hart ligt en waar we jaren bezig zijn geweest. Het kan niet dat daar geen plaats meer is voor projecten als Boot Tenace.

Daarom hebben we aan de Stadshaven voorgesteld om de tijdelijke leegstand in het waterlandschap van het Eilandje in te vullen met sociaal-culturele activiteiten van oa Boot Tenace. Onder andere, want we hebben tijdens onze tour door België wel meerdere bootinitiatieven ontmoet die de diversiteit op het water kunnen inkleuren.

In afwachting van het antwoord werken wij op Boot Tenace aan een nieuw experiment:

de 50/50 limonade, pittige bootgebrouwen limonades die binnenkort verkrijgbaar zijn in andere fora voor Experimentele Zaken van Diverse Aard op het Eilandje zoals daar zijn: Bar Paniek, De Kosmopoliet, Café le Tour, Kamping Kontiki, De Seef…

Deze affaires organiseren dit weekend een buurtfeest in de Cadixwijk: FELIZ CADIX?  1,2 en 3 juni

De helft van de opbrengst van de 50/50 limonade wordt geïnvesteerd in live acts in de zaken waar zij aangeboden worden. U betaalt dan geen entree voor concerten, performances, expo’s etc. Neen, u investeert erin door 50/50 limonade te drinken. Als dat geen win-win deal is!

Onze 50/50 limonade wordt voorgesteld op zondag 3 juni in Bar Paniek met een tongstrelende degustatie vanaf 14u. Ge wordt er niet zat van maar wel euforisch. U weze gewaarschuwd!

Oh wat zijn we blij om weer eens in Antwerpen te zijn met Boot Tenace!!!

Keep in touch, we houden u op de hoogte…

Uw jonggepensioneerde reporter ter plaatse,

Mme Belga alias Ma ‘68.

—————————————————————————————————————————–

FR

Chers amis de Boot Tenace,

Le temps d’une mise à jour sur le cas Boot Tenace, Forum des Affaires Expérimentalesde Sorte Divers .

En octobre de l’année dernière, Boot Tenace est entré en hibernation à Rupelmonde. Le plan était de naviguer au printemps à Bruxelles pour quelques mois, mais les autorités portuaires ne voulaient pas donner l’autorisation d’amarer cette année à cause des traveaux sur le site.

Nous sommes donc restés à Rupelmonde, charmant village sur la grande Escaut, du beau temps tous les jours, même si le temps est mauvais. Un ressort de floraison exubérante le long du rivage et l’immensité de la belle Escaut de l’autre côté, et Bateau Tenace entre les deux. Sportif accessible d’ Anvers pour les Amis et des bonsVoisins. Un vrai paradis. Qu’est-ce qu’on veut en plus?

Vous le savez: des Passants. Une identité, ce qui est Boot Tenace aussi, qui reste dans son petit cercle sans impulse de ce qui passe dans le monde souffre enfin d’anemie.

En outre, vous nous manquait, notre port d’attache Anvers nous manquait, ou habitent tous ces bons Amis qui étaient avec nous à la base du project Boot Tenace.

Et voilà, Boot Tenace à détourné une place vide au port d’Anvers, certes sans autorisation du port d’Anvers, ce qu’on si souvent demandé gentil mais jamais reçu.

On n’accepte plus ça, le vieux port n’est pas qu’une carte postale pour les touristes et les riches mais un quartier proche de nos coeurs ou on a faits des activités pendant des années, pas possible qu’il y a plus de place pour un project comme Boot Tenace.

Alors on a proposé aux autorités de remplir des emplacements temporaire vide dans le vieux port avec des activités social-artistique comme ea Boot Tenace. Entre autre, car on a rencontré plusieurs activités fluvials interessant pendant notre Tour de Belgiquequi peuvent colorer avec la diversité fluviale d’Anvers.

En attendant de la repons du port on travaille au Boot Tenace d’un nouveau Experiment de Sorte Divers, c.à.d. Les Limonades 50/50, limonades épicées brassées au Boot Tenace qui seront bientôt disponibles dans d’autres forums pour les AffairesExpérimentales de Sorte Divers au vieux port comme il y a: Bar Paniek, De Kosmopoliet, Café le Tour, Kamping Kontiki, De Seef. Tous ces Affaires organisent prochain weekend ensemble une fête du quartier FELIZ CADIX (voir programme ci-joint!).

La moitié des profits des Limonades 50/50 seront investies dans des actes livesurplace. Vous ne paierez pas d’entrée pour des concerts, des spectacles, des expo’s, etc. Tout ce qu’il faut faire est d’investir en buvant de la limonade 50/50. Si ça n’est pas un win-win deal!

Notre limonade 50/50 sera présentée le dimanche 3 juin à Bar Paniek avec une dégustation appétissante à partir de 18h. Vous ne serez pas bourrés, mais quand-mêmeeuphorique. Vous êtes prévenu!

Ohlala, comme on est content d’être arrivé enfin après 4 ans dans notre port d’attache!

Keep in touch, on vous tient au courant!

Votre reporter jeune retraité sur place,

Mme Belga alias Ma ‘68.