Journal Tenace 01/04/2016

(version français en bas)

Dag Boatpeople,

Het is gemakkelijker om een audiëntie met de paus van Rome te regelen dan een onderhoud met de dienst Havenrechten van Antwerpen, maar het is ons uiteindelijk toch gelukt. Alhoewel we nog moeten afwachten of ons voorstel tot gereduceerde schuld en afbetalingsplan wordt aanvaard. Zo niet blijft de Siberiabrug gesloten voor de Tenace. Het is zowaar een gijzelingsactie.

En dan moeten we nog door het grote regeltjesbos. Het nieuwe politiereglement voor de oude dokken op het Eilandje, sinds begin dit jaar in beheer van de stad Antwerpen, stelt dat evenementen op het water, groot of klein, alleen maar mogen doorgaan op passagierschepen. Aan die normen kunnen wij met de Tenace nooit ofte nimmer beantwoorden. ‘t Ziet er dus weer schoon uit voor de Antwerpse wateren: toeristen- en commerciële bussiness like usual.

Maar wees gerust, we komen eraan, hoe dan ook. We zullen de uitzondering zijn die de regel niet bevestigt. Want uiteraard willen we onze ervaringen met Tenace on Tour met u delen, en waar anders dan in onze thuishaven om in mei te beginnen met ons nieuw project: Tenace ABC-Lines, import/export Experimentele Zaken van Diverse Aard!

Deze zondag 3 april zal het schoon weer zijn, en daarom is de Tenace open vanaf 14u. Er staat een terrasje in het zonnetje klaar voor u om te genieten van het uitzicht, om “Schipper mag ik overvaren?” te spelen, een scrabbeltje te doen, te rollebollen in het gras etc etc.

Tussen 18 en 20u is het weer eens Supperclub time: Saar kookt deze keer voor 20 personen: Black eyed peas die naar u knipogen met een heerlijke pompoen/tomatensaus voor 6 euro. Reserveren per SMS op 0486/10 87 64.

En uiteraard valt er ook een streep muziek te verwachten: Hannes d’Hoine komt een nieuw soort muziekinstrument uittesten dat nog geen naam heeft maar die verzinnen we wel ter plaatse.

En waar we nog het meest van al naar uitkijken is het fijne gezelschap dat u altijd voor ons geweest bent. Dus tot zondag?

Adres: Elzasweg, Antwerpen. Naast Strassburgbrug.

Uw verslaggeefster,
Mme Belga

———————————————————————————————————————-

FR

Bonjour Boat People,

Il est plus facile d’organiser une rendez-vous avec le pape de Rome, puis une rencontre avec chef de bureau du port d’Anvers, mais on a enfin réussi. Bien que nous avons encore à voir si notre proposition de réduire le plan de remboursement de la dette est acceptée. Sinon, le pont de la Sibérie restera fermée à l’Tenace. Il est en fait une prise d’otage.

Et puis nous avons encore à traverser le jungle  du nouveau règlement policier à propos le vieux port qui appartient depuis 2016 à la commune d’Anvers, qui dit que les événements sur l’eau, grandes ou petites, peuvent seulement avoir  lieux sur des navires à passagers. Nous ne pouvons jamais, jamais passer ces normes demandés, avec le Tenace. Vous pouvez vous imaginer le résultat de ces règles : tourisme et bussiness commercial comme d’habitude sur les eaux anversoises.

Mais ne vous inquiétez pas, nous allons y arriver, de toute façon.  Nous serons l’exception qui confirme pas le règle. Parce que, évidemment, nous voulons partager nos expériences de Tenace en Tour avec vous, et où ailleurs que dans notre port d’attache pour commencer notre nouveau projet: Tenace ABC Lines, import / export d’Affaires Experimentales de Sorte Divers !

Ce dimanche 3 Avril le Tenace est ouvert à partir de 14h. Il y a une terrasse au soleil qui vous attend pour profiter de la vue, lire, jouer…passer un bon Dimanche.

Entre 18 et 20h, il est à nouveau Supperclub temps: Saar cuisine cette fois pour 20 pers: Black eyed peas avec un clin d’oeil de sauce potiron / tomate délicieux pour 6 euros. Réserve SMS à 0486/10 87 64.

Et bien sûr, il y a de la musique expérimentale: Hannes d’Hoine va tester un nouveau type d’instrument de musique qui n’a pas encore de nom, mais nous allons l’inventer surplace.

Nous sommes impatient d’acceuiller la bonne compagnie que vous étiez toujours pour nous. Donc, jusqu’à ce dimanche?

Adresse: Elzasweg, à côté du Pont de Strassbourg.

Votre rapporteur surplace,
Mme Belga