Journal Tenace 19/02/2016

(version français en bas)

Beste Bootvrienden,

De crowdfundung campagne op www.ulule.com/tenace-on-tour loopt nog enkele dagen. De pot is al meer dan halfvol, met eeuwige dank aan al die wilde weldoeners die ons tot hiertoe steunden.

Maar het is alles of niks: als we de volle pot niet halen wordt het heel moeilijk voor de Tenace om al die mooie plannen voor het volgend bootseizoen te realiseren.

Daarom doen we nogmaals een oproep aan al wie het bootgebeuren een warm hart toedraagt: door een bijdrage vanaf 5 euro doet u mee met de Tenace. U bent dan een verdienstelijk lid en dat verdient een beloning. Klik maar eens op bovenstaande link om te kijken wat we allemaal in de aanbieding hebben!

Deze zondag zijn we weer open op onze nieuwe tijdelijke lokatie aan de Elzasweg tegenover het Pomphuis vlak voor de entree van de Antwerpse haven.

Met:

Koffieklatsj vanaf 14u
Koken-eten tussen 18-21u

Optreden 21u van
TWOLIPS
Matthieu Ha & Cayo
“Sukses Produktie maakt nederlands sexy”
, https://soundcloud.com/suksesproduktiehttp://suksesproduktie.tumblr.com/

Matthieu H hadden we al ontdekt in Luik en we waren direct verkocht. Dan hier in Antwerpen op het lijf gelopen en direct de boot ingetrokken want deze supermuzikant willen we u niet onthouden!

Daarna: dj: Milan Warmoeskerken

———————————————————————————————————————

FR

Chers Amis du Tenace,

La campagne de crowdfunding pour le Tenace va bientôt finir. La collecte a dépassé la moitié, un grand merci pour tous les bienfaiteurs bénis qui nous ont déjà supportés.

Mais c’est tout ou rien: si on arrive pas atteindre la somme totale ça va devenir très difficile à réaliser, tous ces beaux plans pour la nouvelle saison du Tenace.

Alors on fait encore un appel à tous ceux qui ont le coeur chaud pour le Tenace. A partir d’une contribution de 5 euro vous êtes coopérants de notre projet et vous méritez un récompense. Clique une fois sur le link ici-dessus pour voir ce qu’on vous offre!

Ce dimanche le Tenace est de nouveau ouvert au nouveau lieu temporaire !!

Au programme:

Bar-café à partir de 14h
Cuisine: 18-21h

21h
TWOLIPS
Matthieu Ha & Cayo

“Sukses Produktie maakt nederlands sexy”
https://soundcloud.com/suksesproduktiehttp://suksesproduktie.tumblr.com/

DJ Milan Warmoeskerken

Un programme à ne pas manquer!!!
à côté du Elzasweg, à l’entrée du port d’Anvers.