SOS Tenace

(version francophone en bas)

Beste Vrienden,

We zijn volop bezig met de planning van het volgend bootseizoen. Niet alleen gaan we de gloednieuwe plaat Tenace on Tour voorstellen in Antwerpen (mei), Brussel (juni) en Charleroi (juli) maar u ook laten kennismaken met wat en wie we zoal zijn tegengekomen op onze reis door België. We willen u deze keer ook graag meenemen op reis, logies voorzien en u met de Tenace als bezemboot een stukje thuis aanbieden in den vreemde.

Maar er is een groot obstakel voor ons: de Tenace moet eerst naar de scheepswerf voor onderhoud.

We proberen de middelen daarvoor bijeen te krijgen via crowd-funding. De pioneer support legde al een fond in onze spaarpot maar het is nog niet genoeg om de werfkosten te dekken.

Daarom doen we een beroep op al wie het bootgebeuren een warm hart toedraagt: uw bijdrage, hoe klein ook, betekent veel voor ons. Het betekent courage voor ons om het bootgebeuren breder te ontwikkelen. Het betekent ook dat de Tenace van ons blijft, U inbegrepen.

Zo kunnen wij blijven aanbieden wat u van ons gewend bent: gratis toegang tot al de activiteiten, een vergoeding voor de artiesten omdat ze dat verdienen en haute cuisine aan volksprijzen.

Een kleine moeite van uw kant maakt voor ons een groot verschil!!!

SOS Tenace

www.ulule.com/tenace-on-tour

Help!!!!

PS. Als u een bijdrage kiest wordt er gevraagd u aan te melden en een account te maken. Wij registreren u dan meteen als lid van de Tenace. Vergeet ook niet om uw adres toe te voegen zodat wij u de beloningen kunnen toesturen.

De actie loopt tot 26 februari. Als het gestelde bedrag niet wordt gehaald krijgt iedereen zijn bijdrage terug maar dan wordt het heel moeilijk voor de Tenace.

Eeuwige dank voor uw bijdrage in elk geval!

Het Tenace Team

————————————————————————————————————————-

FR

Chers amis,

Nous sommes totalement occupés par la programmation de la prochaine saison du bateau. Non seulement nous allons présenter le tout nouveau disque Tenace On Tour à Anvers (Mai), Bruxelles (Juin) et Charleroi (Juillet) mais aussi vous présenter quoi et qui nous avons rencontré lors de notre tour de Belgique.

Cette fois encore, nous vous prenons volontiers pour le voyage, vous fournir un logement, et avec le Tenace comme bateau-balais, vous fournir un chez soi à l’étranger.

Mais il y a un gros obstacle pour nous : le Tenace doit d’abord aller au chantier naval pour la maintenance.

Nous essayons de réunir les fonds par le biais d’un crowd-funding. Le support de base a déjà mis un fond dans notre tirelire mais ce n’est pas assez pour couvrir les coûts du chantier naval.

C’est pourquoi nous nous adressons à tout ceux qui ont au coeur ce qui peut arriver au bateau : votre contribution, même modeste, veut dire beaucoup pour nous. Cela signifie du courage pour développer encore mieux le bateau. Cela signifie aussi que le Tenace restera entre nous, vous inclus.

Et comme ça nous pourrons continuer ce dont vous avez l’habitude : l’entrée gratuite à toutes les activités, un défraiement pour les artistes et de la haute cuisine à prix modique. Un petit effort de votre part fera une grande différence pour nous !!!

SOS Tenace

www.ulule.com/tenace-on-tour

Help!!!!

PS. Si vous choisissez de contribuer il vous sera alors demandé de vous connecter et de créer un compte. Nous vous enregistrerons immédiatement comme membre du Tenace. N’oubliez pas non plus d’inscrire votre adresse pour que nous puissions vous envoyer les contreparties. L’action se déroule jusqu’au 26 février. Si le montant n’est pas atteint, chacun retouchera ses dons mais alors, cela deviendra très difficile pour le Tenace.

Éternelle reconnaissance pour votre contribution.

Le team du Tenace.