Het Laatste Nieuws/La Dernière Heure

(version Français en bas)

Beste Vrienden,

Voilà, na weken geselecteer, gemix en gemaster door Rotakt is de plaat Tenace on Tour onderweg naar de perserij, een muzikaal verslag van de afgelopen expeditie langs de Belgische waterwegen waar we echt wel trots op zijn!

Volgend bootseizoen willen we op de lijn Antwerpen-Brussel-Charleroi niet alleen deze plaat voorstellen maar u ook laten kennismaken met weer een nieuwe lading Experimentele Zaken die zich voordoen onderweg.

We willen ook de tradities van het bootgebeuren op de Tenace behouden: vrije toegang tot de activiteiten, een vergoeding voor de artiesten omdat ze dat waard zijn, een kwaliteitsvolle maar betaalbare keuken en last but not least: onze autonomie bewaren die de beginnersgeest hoog in het vaandel houdt. Tot hiertoe is dat al aardig gelukt, al blijft het plantrekkerij, dat hoort nu eenmaal bij een Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard.

Maar voor we weer van start gaan met een nieuw bootseizoen valt er nog een kostelijke noot te kraken: de Tenace moet op het droge voor de 5-jaarlijkse controle en groot onderhoud. Er moet geslepen-gelast-geschilderd worden en er moet ook een nooduitgang komen.

Ook al krijgen we een ferme steun van de Verenigde ToiletMadammen, en ook al gooien we de inhoud van onze eigen portemonnaie op den hoop, het zal niet genoeg zijn om die kosten te dekken.

Daarom lanceren we een crowd-funding actie onder het moto: vele kleintjes maken één boot. Met een duwtje van u in de rug, hoe klein ook, klaren we die klus en kunnen we samen weer met de Tenace op avontuur.

En wie het bootgebeuren steunt zijn we natuurlijk eeuwig dankbaar, daarom hebben we voor elke bijdrage een beloning verzonnen. Klik daarom even door naar onderstaande link en kijk eens waar we u plezier mee kunnen doen.

De Tenace heeft de laatste jaren al heikele watertjes doorvaren en hier komt er weer een. Maar we zijn er zeker van, samen met u gaat het deze keer ook weer lukken.

Met het ganse team Tenace wensen wij u in elk geval van harte een bruisend begin van een welvarend jaar!!!

www.ulule.com/tenace-on-tour

Uw verslaggeefster,
Mme Belga

————————————————————————————————————————

FR

Chers Amis,

Après des semaines de sélection, de mixages et de mastering par Rotakt Record, le vinyl Tenace on Tour est enfin en route pour le pressage. Un compte rendu musical d’une expédition par les voies navigables de la Belgique, dont nous sommes très fiers !

Le prochain saison du Tenace, nous présenterons ce disque sur la ligne Anvers-Bruxelles-Charleroi mais aussi, nous vous laisserons faire connaissance avec de nouveaux bazars expérimentaux de toutes sortes.

On veut aussi conserver les traditions du Tenace: entrée libre aux activités, une bonne cuisine à petit prix, une compensation pour les artistes performants, parce qu’ils le valent bien, et surtout : rester autonome et garder l’esprit du débutant.

Jusqu’à maintenant on a bien réussi en ça, on se débrouille, ce qui correspond bien à un Forum pour des Bazars Expérimentaux de toute sorte.

Mais avant de repartir pour la nouvelle saison du Tenace il faut encore passer un obstacle assez difficile: le contrôle et le grand entretien de la cale sèche du Tenace. Il faut broyer, souder, peindre et il faut faire un sortie de secours.

Même si les madames pipi nous supportent bien sur le marché de Noël d’Anvers, et même si on y ajoute le contenu de notre propre porte-monnaie, ça suffira pas à couvrir les coûts du cale sèche.

Alors nous lançons une action crowdfunding parce que de nombreuses petites rivières font les grandes. Avec votre soutien, grand ou petit, on y arrive et on peut repartir ensemble pour de nouvelles aventures.

Bien sûr, nous vous sommes éternellement reconnaissants de votre contribution.
Nous avons donc inventé une récompense pour chaque contribution de votre part. Alors clique sur le lien ci-dessous et regardez ce dont nous aurons le plaisir de vous rendre. Le Tenace a déjà bien passé des situations épineuses, et en voilà une autre. Mais on est convaincu que, ensemble avec vous, on va s’en sortir !

En tous cas : l’équipe Tenace vous souhaite une année plein des de bonnes surprises !

www.ulule.com/tenace-on-tour

Votre reporter sur place,
Mme Belga