nieuws van/des courants de Mme Belga

(version français en bas)

Wij reizen verder met de Tenace door het molecuul België van atoom tot atoom, en verwonderen ons over wat en wie we daar allemaal ontmoeten.

Neem nu Peruwelz, in hartje Henegouwen. Niemand van ons is er ooit geweest, niemand van u blijkt er ooit geweest te zijn. Ook in Péruwelz hadden ze nog nooit zoiets als de Tenace gezien. Maar water, muziek en een geslaagde Wilde Expositie waren een bindmiddel om samen Belg met vakantie te zijn in de Port de Plaisance van Péruwelz. Als daar maar geen vervolg op komt! Péruwelz, in elk geval de moeite waard om een rijke geschiedenis, een groene omgeving met talrijke bronnen en warme mensen te ontdekken. Met dank aan Arrêt 59 en Bureau DepInterdep, uw en onze gidsen ter plaatse. Beeld en klankmateriaal van Tenace-stop Peruwelz vind u op boottenace.wordpress.com

Vanuit Peruwelz zijn we na 2 dagen varen met de 2 Willy’s (schipper en kat) in Kortrijk aangemeerd aan de Handelskaai rechttegenover het Budaeiland waar volop gestadstuinierd wordt. We spreken hier terug vlaams met de buren en dat is weer even wennen.

In Kortrijk wordt een deel van de programmatie ingevuld door vzw Wit.h, een samenwerking tussen kunstenaars met en zonder verstandelijke beperking wat tot grensvervagende resultaten leidt.

Het programma wordt tijdens ons verbijf hier nog aangevuld, volg het op de voet via boottenace.wordpress.com, maar dit kan u alvast verwachten:

Elke vrijdag, zaterdag en zondag Cargo-Cuisine tussen 18 en 21u door eigen of gastkoks. Een lekkere en gezonde veggie dagschotel voor 6 euro!

*Donderdag 25 juni

21.30u Paolo Pallante

Tijd voor iets hegeel anders, omdat wegen zich soms kruisen op de bizarre momenten en deze singer-songwriter uit Rome hier juist passeert tijdens zijn Pazzesco Tour Europe 2015 in gezelschap van radio RAI. Zet uw Vespa even aan kant en sing us a song, Paolo!

*Woensdag 1 juli 20u

De Figuranten, een Kortrijks ensemble die met hun danstheater aan eigenzinnige kansarmoedebestrijding doen.

*Zondag 5juli 17.30u

Tenace verplaatst zich even naar het nabije Kuurne voor een optreden van WildClassical Music Ensemble, een verrukkelijk ensemble, u bent gewaarschuwd!

*Ma 6 tem vrijdag 10 juli

Instrumentenfabriek op de Tenace ism Russisch artiestencollectief Chto Delat in het kader van Kortrijk Congé.

Nieuwe en vreemde instrumenten bespeelbaar maken, uitlaatpijpen tunen, kalaznikovs ombouwen tot muziekinstrumenten, de Willy in de maat leren janken enz.enz. Dat alles resulteert op 11 juli 18.30u in een gezamelijke optocht door de stad met andere beeldende en dansende ateliers uit Kortrijk en omstreken.

*Meeting Hart boven Hard-afdeling Kortrijk. Waarbij we uitdrukkelijk ook de Haven van Antwerpen uitnodigen om een hartig woordje met ons te klappen over de toekomst van de Tenace.

Zoals gezegd wordt deze programmatie nog aangevuld met wat er zich aandient op onze verkenning door Kortrijk.

So keep in touch kompanen!

Uw plaatselijk verslaggeefster,

Mme Belga

———————————————————————————————————————-

FR

D’atomes en atomes, nous voyageons encore plus loin à travers la molécule Belgique, et nous nous étonnons de tout ce que et qui nous rencontrons.

Tenez, par exemple, Pérulwez, dans le coeur du Hainaut. Personne d’entre nous n’avait jamais été là, personne d’entre vous n’a même jamais été là. De même, à Pérulwez, il n’avait encore jamais vu quelque chose comme le Tenace. Mais l’eau, la musique, et une expo sauvage réussie furent le ciment d’un ensemble belge en vacances dans le port de plaisance de Pérulwez. Als daar maar geen vervolg op komt!

Pérulwez, chaque fois, une riche histoire qui en vaut la peine, un domaine vert avec d’intarrisables sources et des gens chaleureux à découvrir.

Et merci à Arrêt 59 et au Bureau DepInterdep, votre et notre guide sur place. Vous trouverez des images et du matériel sonore de l’arrêt Pérulwez du Tenace sur boottenace.wordpress.com

Parti de Pérulwez, après deux jours de navigation avec les 2 Willy (le skipper et la chat), nous nous sommes amarrés à Courtrai, au quai du commerce (Handelskaai) , opposé au Budaeiland où l’abondance est enjardiné dans la ville. Nous parlons de nouveau flamand avec les voisins et on doit encore s’y habituer.

À Courtrai une partie de la programmation est faite avec l’asbl Wit.h, une collaboration entre artistes avec ou sans déficience mentale qui cherchent à brouiller les frontières.

Le programme sera complété ici durant notre séjour, à suivre de près via boottenace.wordpress.com, mais vous pouvez déjà vous attendre à :

Tous les vendredi, samedi et dimanche Cargo-Cuisine entre 18 et 21u par des chefs privés ou invités. Un sain et délicieux plat du jour pour 6 euros !

*Jeudi 25 juin

Paolo Pallante 21h30

Les chemins parfois se croisent en des moments bizarres, et ce singer-songwriter de Rome est justement passé ici le temps du Pazzesco Tour Europe 2015 dans le sillage de la RAI. Mets ta Vespa dans ta main même et sing us a song, Paolo !

*Mercredi 1 juillet 20h

Les Figurants, un ensemble courtraisien qui fait du risque de pauvreté une idiosyncrasie avec leur danse-théâtre.

*Dimanche 5 juillet 17h30

Tenace se déplace même vers et tout près du Kuurne pour une intervention du Wild Classical Music ensemble, qu’enthousiastes, vous avez déjà écouté le temps des HiggsBoson sessions à Antwerpen. Ici aussi se déchirent toutes les coutures et se libèrent toutes les inhibitions. Un sextet avec ou sans handicap qui moud autour de truies du free jazz et du spoken word, qui gonfle les écoulement latéraux, chante farfelu et vous laissera dans la confusion totale. Un ensemble agréable, vous avez étéprévenus !

*Lundi 6 jusqu’au vendredi 10 juillet

Fabrique d’instruments sur le Tenace avec le collectif russe d’artistes Chto Delat dans le cadre de Courtrai Congé.

Faires des instruments jouables, nouveaux et étranges, des tuyaux d’échappement d’air, convertir des kalachnikov en instruments de musique, le willy apprend à pleurer en mesure enz.enz. Tout cela sera montré le 11 juillet à 18h30 dans un cortège commun à travers la ville avec d’autres ateliers visuels et dansant de Courtrai et d’ailleurs.

Comme déjà dit, la programmation sera complétée par ce qui se présentera à nous dans notre exploration de Courtrai.

Donc Keep in touch compagnons !

Votre journaliste sur place,

Mme Belga

(Met traductie, Dr. Belgo)