nieuws van/des courants de mme Belga

(version français en bas)

Attentie Artiesten en/of Toeristen,

Begin volgende week trekt de Tenace weer verder vanuit Mons naar Péruwelz waar wij, vlakbij de Port de Plaisance, letterlijk en figuurlijk onze tenten opslaan tot 15 juni.

In Péruwelz gaat ook de wilde expo “A suivre/Wordt vervolgd” under construction.
Onze gids ter plaatse is Dépendance Interdépendante Bureau Gruzemayer, specialist in interessante lokale ontdekkingsroutes die we ism een aantal artiesten zullen bewegwijzeren ten behoeve van Tenace en andere toeristen.

Artiesten die tussen 26 mei en 14 juni aan deze geïmproviseerde signalisatie van wandel/fietsroutes willen meewerken zijn van harte welkom op de Tenace! Toeristen uiteraard eveneens, en we hebben er geen bezwaar tegen als een toerist zich ontwikkelt als artiest en vice versa.

Tussendoor zijn er ook op de Tenace artists in residence die tijdens het weekend het programma zullen invullen. Concerten, film, performance, het staat u allemaal te wachten op de Tenace van vrijdag tot en met zondag! Een gedetailleerder programma krijgt u in de loop van volgende week, maar we kunnen u alvast verklappen dat het weekend van 5 tem 7 juni gereserveerd wordt voor lokaal talent en het weekend van 12-14 juni verzorgd wordt door entourage vanuit ciné Nova/Brussel.

Praktisch:

*Er is kampeermogelijkheid, catering en sanitair voorzien vlakbij de Tenace aan kostendelende prijzen.

*Bureau Gruzemayer stelt zich ten dienst als infopunt wat betreft A suivre/Wordt vervolgd. Er zijn verschillende interessante routes beschikbaar. Adres: Bureau Gruzemayer, Rue de Roucourt 67, Péruwelz.

*Péruwelz is makkelijk bereikbaar per trein via Mons of Doornik. Opgepast: treinstaking voorzien tussen 27-29 juni!

*Zondag 7 juni middag rond 12u is er iin compagnie van De Buitenlanders uit Antwerpen een optocht naar Foyer Culturel Arrêt 59 (rechtover station) die ons uitnodigden op hun evenement met oa reuze picnick. Voor meer info: www.arret59.be

*Voor meer info algemeen:0486/10 87 64

Het goeie weer komt eraan, tijd om de witte beentjes uit te laten en een onbekend stukje België te ontdekken met Tenace on Tour. Hartelijk welkom tussen 26 mei en 14 juni!!!

Uw reporter ter plaatse,

Mme Belga

———————————————————————————————————————

FR

Attention Artistes et/ou Touristes,

Le Tenace vient d’arriver à Péruwelz, tout près du Port de Plaisance, ou nous planterons nos tentes, littéralement et métaphoriquement jusqu’au 15 juin.

A Pérulwez, il y aura aussi, toujours en travaux, l’exposition sauvage « A suivre/Wordt vervolgd ».

Notre guide sur les lieux est « Dépendance Interdépendante  Bureau Gruzemayer, spécialiste en sentiers locaux de découvertes, que nous baliserons au profit des artistes du Tenace et aussi des touristes.

Entre le 26 mai et le 14 juin, les artistes qui voudront coopérer à la signalisation improvisée du chemins (vélo/piéton) sont de tout cœur bienvenus sur le Tenace ! Et les Touristes aussi bien sûre, comme nous n’avons aucune aucune objection à ce qu’un touriste ne se transforme en artiste et vice-versa.

Entretemps, il y a aussi sur le Tenace des artistes en résidence qui parachèveront le programme pendant le week end. Concerts, films, performance, tout cela vous attends sur le Tenace du vendredi au dimanche. Vous aurez un programme détaillé dans le courant de la semaine prochaine, mais nous pouvons déjà vous dire que le we du 5 au 7 juin sera réservé aux talents locaux, et le we du 12 au 14 juin sera concocté dans l’entourage du cinéma Nova (Bruxelles).

En pratique :

*Il y a possibilité de camper, catering et sanitaires fournis à proximité du Tenace à un prix défiant toute concurrence.

*Bureau Gruzemayer servira comme point d’information en ce qui concerne l’expo A suivre/Wordt vervolgd. Il y a différents parcours intéressants et disponibles. Adresse : Bureau Gruzemayer, rue de Roucourt 67, Pérulwez.

*Pérulwez est facilement atteignable par train via Mons ou Tournai. Attention : Grève des trains à prévoir entre le 27 et le 29 mai !!

*Dimanche 7 juin midi, il y aura en compagnie des « De Buitelanders (les étrangers) » d’Anvers une procession vers le foyer culturel Arrêt 59 (l’arrêt juste en face) dont notre invitation à leur événement avec un pici-nic géant. Pour plus s’infos : www.arret59.be

*pour avoir plus d’informations : 0486/10 87 64

Le beau temps vient avec, temps pour abandonner ses blanches jambes et découvrir un petit morceau inconnu de la Belgique avec Tenace on Tour. Vous êtes de tout coeur bienvenus entre le 26 mai et le 14 juin !!!!

Votre reporter sur place

Mme Belga

(Met traductie : Mr Belgo)