nieuws van/des courants de mme Belga

(version français en bas)

Gegroet Burgers de la Belgique,

Maandag zijn we afgemeerd in ‘t Klein Dokske van Merksem richting Brussel. Trots doorkliefde de Tenace het zilte nat van onze thuishaven, ge weet wel, die pretentieuze Haven van Antwerpen die als enige ons de toegang weigerde. We kwamen binnen via de achterdeur en zijn de Schelde opgevaren via de voordeur, de Royersluis. We hebben aangemeerd langs de Scheldebocht om nog eens van zo’n fabuleuze zonsondergang te genieten en de hele nacht heeft de Tenace zich tegen de Scheldekaaien gevleid en geschurkt, alsof hij deze stad een helfie gaf vanuit de onderstroom, wat blijkbaar nodig is nu de vooruitgang hier meer platwalst dan ondersteunt.

Wij zeggen geen adieu aan Antwerpen maar au revoir. ‘t Is niet omdat wij eens gaan kijken hoe ze het elders doen in België dat wij ons laten verbannen uit een bezette stad die ook de onze is. En daarbij, we hopen u nog vaak te ontmoeten onderweg want dat is de Tenace tenslotte: Home and Away.

Woensdag zijn we dan uiteindelijk aangekomen in Brussel en liggen weer aan de Akenkaai tot ongeveer 15 mei. Daarna varen we richting Mons, Peruwelz en Doornik maar daarover later meer.

Hou alvast de eerste 10 dagen van juni vrij om af te komen naar Peruwelz, voor de Wilde Expositie A suivre/Word Vervolgd, waaraan u niet alleen kan deelnemen maar waar er ook logement, eten en drinken zal voorzien zijn. Maar zoals gezegd, daarover later meer.

We zetten ons verblijf in Brussel in met op het programma onze artists in residence van deze week:

*Het Apocalypso Trio uit Antwerpen knutselde deze week een nieuw repertoire in elkaar, tussen de slijpschijven op de Tenace en de loeiende sirenes uit de Brusselse kanaalzone door. Zowaar uit het leven gegrepen dus. Wie wil weten hoedat klinkt is welkom vanaf 20u.

*En, zoals dat de gewoonte is op zondag, voorziet de Tenace u ook van lekker en gezond kombuisfood tussen 18 en 21u.

Welkom in Brussel!!!

PS. De Willy zit hier al heel de tijd aan te dringen om met zijn voorpoten op het klavier ook een woordje mee te schrijven. Met deze dus:

jvcuk,yw,:klm fcxwqsq b , <<<<<<<<<<<<<======k, cxwfuckthedogs,ntdrcsq ^^^^bvcxcx

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

———————————————————————————————————————–

FR

Salut citoyens de la Belgique,

Lundi nous avons démarré du p’tit dock de Merksem, direction Bruxelles. Fier, le Tenace transperce l’humidité salée de notre port d’attache, vous savez, ce prétentieux port d’Anvers qui nous a refusé l’accès. Nous sommes entrés par la porte de derrière et, par la porte d’entrée, nous sommes sortis sur l’Escaut, à l’écluse Royer. Nous nous sommes amarrés au coude de l’Escaut et avons joui une nouvelle fois d’un coucher de soleil si fabuleux que, toute la nuit, le tenace s’est frotté contre le quai de l’Escaut, et l’a dragouillé comme s’il donnait à cette ville un « helfie » depuis les courants sous-marins, ce qui maintenant apparaît comme un progrès nécessaire, est plus ici plus un rouleau compresseur qui écrase tout qu’un vrai soutien (NDT : un « helfie », c’est une belle main jaune brandie dans ta face, et c’est le nouveau symbole de la NVA). 

Nous ne disons pas Adieu à Anvers, mais Au Revoir. Ce n’est pas parce que nous allons voir comment ça se passe ailleurs en Belgique que nous nous laissons bannir d’une ville qui est aussi la nôtre. Et, ainsi, nous espérons encore souvent te rencontrer sur la route parce qu’après tout, c’est ça le Tenace: Home and Away.  

En fin de compte, mercredi nous sommes arrivés à Bruxelles et nous sommes encore Quai des Péniches jusqu’aux alentours du 15 mai.

Puis nous naviguerons en direction de Mons, Peruwelz et un peu plus tard Tournai. 

Réservez déjà les dix premiers jours de juin pour venir à Pérulwez, pour l’exposition sauvage À Suivre/Word Vervolgd, où vous pourrez non seulement participer mais où le boire, le manger et le logis seront aussi fournis. 

Mais comme je l’ai dit, tout ça c’est plus tard. 

Nous commençons notre séjour à Bruxelles avec, au programme, nos artistes en résidence de ce week-end : 

*L’Apocalypse Trio, d’Anvers, bricole cette semaine un nouveau répertoire, entre les meules abrasives du Tenace et  les sirènes hurlantes de la zone du canal de Bruxelles. Tout ça pris sur le vif. Qui veut savoir comment cela sonne est le bienvenu à partir de 20h. 

*Et, comme d’habitude le dimanche, le tenace te fournit aussi un plat du jour sain et savoureux entre 18 et 21h.

Bienvenue à Bruxelles !!

PS. Tout ce temps Willy est assis ici et avec ses pattes de devant insiste pour écrire un mot.  Cela donne donc : jvcuk,yw,:klm fcxwqsq b , <<<<<<<<<<<<<======k, cxwfuckthedogs,ntdrcsq ^^^^bvcxcx

Votre reporter sur place
Mme Belga
met traductie – Dr. Belgo