nieuws van Mme belga

Gegroet Beste Kompanen,

Er zijn danig overuren geklopt op de Tenace de afgelopen weken met de technische bootkeuring in zicht. Vooral de laatste dagen werd de grens met slavernij erg dun. Er moest aan tientallen voorwaarden worden voldaan en dat hebben we niet gehaald. Zoals verwacht moet er dus een herkeuring volgen. Maar gelukkig hebben we een keigoed technisch team die daar keihard aan werkt.

Nog enkele noodzakelijke mededelingen :

*Aandeelhouders Attentie! De termijn van de renteloze lening van 100 euro waarmee U het bootgebeuren sponsorde vorige lente is verstreken. Bij inlevering van het stukje boot dat u als onderpand ontving wordt die lening vanaf heden terugbetaald op de boot. Voor elk jaar dat u het stukje langer in bezit wil houden krijgt u een bonus want dan wordt u een volwaardige Aandeelhouder! De bonus voor 2014 is een stukje meevaren met Tenace on Tour! Boekingen op de boot elke zondag.

*Er is nog een lange to do lijst, technisch, maar ook schilder- , timmer- en bricolage- en opruimwerk. Als iemand zich geroepen voelt om daarmee te helpen : graag! Alle hulp staat hoog in aanzien op de Tenace dezer dagen. Zowel kleine knutselwerkjes als de stoere hap, voor elk wat wils en ge moogt uw hoofddoek ophouden zoveel ge wilt hier.

*De kosten voor het vaarklaar maken van de Tenace lopen hoog op en de barinkomsten alleen volstaan niet om al die uitgaven te dekken. Daarom : wie het bootgebeuren wil steunen en Tenace on Tour mee wil sponsoren kan dat volgens vermogen :

gratis : door mee te helpen als zeer gerespecteerd vrijwilliger.

5 euro : door een steunende jaarlijkse lidkaart te kopen. Altijd collectiestukken en kortelings weer verkrijgbaar.

20 euro. Door Tenace on Tour te sponsoren voor 20 euro krijgt U gratis de LP Tenace on Tour (limited edition!)bij release én U krijgt er bovenop nu al een singeltje met signatuur van een onzer bootartiesten. Superdeal!

100 euro. Een Aandeel in de Tenace is in feite een renteloze lening met een looptijd van één jaar. Het onderpand is een stukje authentieke scheepshuid van de Tenace, bewerkt door een selectie bootartiesten. Nu opnieuw beschikbaar!

Al die stukjes (100) samen vormen één geheel : een evocatie van het bootgebeuren op het MadrasTerras. Meer info daarover elke zondag op de boot.

Onbepaald en Onbeperkt : Pure en onbespoten giften kunnen worden overgemaakt op een projectrekening van het Koning Boudewijnfonds, via hun website of via overschrijving op rek. Bpost (BE10 0000 0000 0404) met als vermelding +++128/2652/00048++. Koning Boudewijnstichting stuurt U dan eenfiscaal attest vanaf 40 euro zodat u dat kan aftrekken van de belastingen. Goed hé!

Door uit een van deze opties te kiezen maakt U het mee : Tenace on Tour, een bottum-up project zonder al te veel bemoeienissen van de overheid, want “de mensen” dat zijn wij zelf tenslotte.

Er zijn nog 4 zondagen over op het MadrasTerras om schoon weer te spelen en deze zondag is er één van :

*Eten met Maten : Het team van Christ Delaet zwaait zondag met de pollepel in de kombuis. Alles bio, lekker en gezond!

*8.30pm Live jong geweld. Karl Mascara, volgens eigen zeggen een trio met bromanion power dat clithospheric rock’n roll speelt. Wat dat mag betekenen kan U aan de lijve ondervinden maar deugdzame dochters worden toch aangeraden om binnen te blijven.

De laatste zondagen van de spits Tenace aan het MadrasTerras, we zullen u niet zo vroeg naar huis sturen als vorige zondag, wees gerust. En als ze thuis vragen waar ge zo lang gezeten hebt, zeg dan maar : ik zat in de spits. ‘t Is nog waar ook.

Tot zondag!

 

Uw verslaggeefster,

Mme Belga