Journal Tenace 01/09/2021

(Version francophone en bas)

Beste Vrienden,

Hoog tijd voor een update van Boot Tenace.

Wat voorafging in het kort:

2 jaar oponthoud in Oisquercq wegens motorpech is al bij al een fijne en inspirerende tijd geweest. Het is een beetje onze tweede thuis geworden en het was dan ook met gemengde gevoelens dat we met de nieuwe motor weer op avontuur vertrokken.

Eerst naar de werf in Zelzate voor onderhoud en keuring. Oef, daar zijn we weer vanaf. Ditmaal voor 7 jaar vaarklaar!

We zetten de reis verder naar Gent waar uw reporter ter plaatse twee weken op verkenning is geweest en dat was een aangename kennismaking die zeker nog gevolgen zal hebben.

Van Gent zijn we naar Rupelmonde gevaren in afwachting van een nieuwe poging om onze thuishaven in Antwerpen binnen te geraken want we hadden een opdracht daar, namelijk de export/import van een Experimentele Zaak van Diverse Aard en wel deze:

More Indians, Less Cowboys

Ons crewlid Rose Van De Leest verzamelt al jaren plastic afval aan de oevers van de Schelde en daar zitten ook een hele verzameling bizarre plastic figuurtjes tussen die door de impuls van de watergolven en de getijden tot leven zijn gekomen. Zij revolteren, willen niet meer bij het vuilnis worden gedumpt. Dus bouwde Rose en kompanen een reservaat voor hen, een subcultuur geïnspireerd door reflectie in de waterspiegel. Het lijkt dus een beetje op onze wereld, maar het is volledig gebouwd met aangespoelde plastic afval.

Het reservaat is een installatie van 5mx5m met twee verdiepen en wordt doorkruist door 100m treinspoor voor toeristen.  Een treintje, geladen met en minicamera tuft door reservaat. Deze roadmovie wordt tijdens de voorstelling in real time op groot scherm geprojecteerd en begeleid door live muziek.

De voorstelling was op 22 augustus in het MAS en de installatie zou daarna met de Tenace verscheept worden naar Time Circus in het volgende dok voor een nieuwe voorstelling op 6 september.

Alles geregeld, de hele installatie van More Indians Less Cowboys op het ruim en een kumbia fanfare op het dek van de Tenace export Mas, import Time Circus, waar het Golden Mile festival aan de gang is. In dat heelal is het alle dagen bal!

Maar de Stadshaven heeft er op het laatste moment weer eens een kafkaäans stokje voor gestoken. Ooit gaat het lukken om met de Tenace voet aan wal te zetten in onze thuishaven, we blijven proberen!

Daar stonden we dus met die hele installatie op straat en geen boot om in te schepen. Maar dat was zonder onze vrienden van Time Circus gerekend. Zij haalden hun Landschip van stal en trokken hun beste kostuum aan om ons uit de nood te helpen. Van alle kanten kwamen dragers, duwers, trekkers en meelopers en toen trok de lange stoet ten berge naar het Time Circusbos, wwar het Golden Mile festival loopt tot 6 september. (zie www.timecircus.be).  Zo werd het toch nog gezellig!

De installatie wordt heropgebouwd in de hangar van Time Circus (Bar Paniek), Kattendijkdok-Oostkaai.

MORE INDIANS LESS COWBOYS
Laatste voorstellingen zondag 5 september 20u-21u
Hangar Time Circus Kattendijkdok-Westkaai
Met muzikale begeleiding van Elko Blijweert, Saar Van De Leest en Gert Wijninckx

Reizen door het reservaat van MORE INDIANS, LESS COWBOYS: een absolute aanrader!!!

En tussen 10 september en 8 oktober meren we aan bij onze vrienden van Allee du Kaai in Brussel.

Info daarover volgt, keep in touch!

Boot Tenace, import/export van Experimentele Zaken van Diverse Aard.

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

 ———————————————————————————————————————–

Salut Copains,,

Il est grand temps de mettre à jour Boot Tenace.

Ce qui précède en bref :

2 ans de retard à Oisquercq à cause d’un problème moteur a été un moment agréable et inspirant. C’est devenu un peu notre deuxième port d’attache et c’est avec des sentiments mixes que nous sommes partis à l’aventure avec la nouvelle moteur.

D’abord au chantier de Zelzate pour l’entretien et l’inspection. Ouf, nous revoilà. Cette fois prêt à naviguer pour 7 ans !

Nous continuons le voyage jusqu’à Gand où votre reporter local explore depuis deux semaines et c’était une agréable connaissance qui aura certainement des conséquences.

De Gand, nous avons navigué vers Rupelmonde en prévision d’une nouvelle tentative d’entrer dans notre port d’attache à Anvers car nous y avions une mission, à savoir l’export/import d’une Affaire Expérimentale de Sorte Divers, à savoir ceci :

More Indians, Less Cowboys

Notre membre d’équipe Rose Van De Leest collecte des déchets plastiques sur les rives de l’Escaut depuis des années, et il existe également toute une collection de figures en plastique bizarres qui sont réanimé sous l’impulsion des vagues et des marées. Ils se révoltent, ne veulent plus être jetés à la poubelle. Alors Rose et ses amis leur ont construit une réservat, un paysage sub-culture inspirée du reflet dans la surface de l’eau. Cela ressemble donc un peu à notre monde, mais il est entièrement construit avec des déchets plastiques trouvé au bord de l’Escaut.

Le réservat est une installation de 5mx5m avec deux étages et est traversée par une voie ferrée de 100m pour les touristes. Un train, chargé d’une mini caméra, traverse une réserve. Ce road movie est projeté sur grand écran en temps réel pendant la représentation et accompagné de musique live.

La spectacle a eu lieu au MAS le 22 août, et l’installation serait ensuite expédiée avec le Tenace to Time Circus au prochain quai pour une nouvelle représentation le 5 septembre.

Tout arrangé, toute l’installation de More Indians Less Cowboys sur la cale et une fanfare de kumbia (import of Brxl) sur le pont du Tenace export Mas, import Time Circus, où se déroule le festival Golden Mile.

Mais au port d’Anvers c’est Kafka qui règne et qui nous a refusè de nouveau d’entrer à la dernière minute. Un jour nous réussirons à débarquer avec le Tenace dans notre port d’attache, on n’arrête pas d’essayer !

Nous voilà donc dans la rue avec toute l’installation et pas de Tenace à embarquer. Mais c’était nos amis de Time Circus qui nous avons venues au secours. Ils ont sorti leur Landship de l’écurie et ont enfilé leurs meilleurs costumes pour nous aider à nous sortir des ennuis. Porteurs, pousseurs, tracteurs et suiveurs sont venus de toutes parts puis la longue parade est montée jusqu’à la forêt du Time Circus, où se déroule le festival Golden Mile jusqu’au 6 septembre. (voir www.timecircus.be).

L’installation sera reconstruite dans le hangar de Time Circus (Bar Paniek), Kattendijkdok-Oostkaai.

Dernière spectacle de

MORE INDIANS LESS COWBOYS
dimanche 5 septembre 20h-21h
Hangar Time Circus Kattendijkdok-Westkaai
Accompagnement musical d’Elko Blijweert, Saar Van De Leest et Gert Wijninckx
Voyager à travers la réserve de PLUS D’INDIENS, MOINS DE COWBOYS :une voyage fascinante!!!

Et entre le 10 septembre et le 8 octobre, nous allons joindre nos amis d’Allée du Kaai à Bruxelles.

Plus d’info en suite,keep in touch !!

Boot Tenace, import/export des Affaires Expérimentales de Sortes Divers.

Votre reporter sur place,
Mme Belga