Journal Tenace 15/07/2020

(version francophone en bas)

Update La Croisette

 Zoals beloofd hieronder wat meer praktische info over LaCr(o)isette, de Wilde Expositie langs het jaagpad in Oisquercq (Tubize) tussen 21juli en 21 augustus. ThemaExpo is VitaalViraal.

Maar eerst nog even dit:

In Artiestenland is het altijd al min of meer crisis geweest, maar met corona er bovenop wordt het voor velen penibel. Ook bij BootTenace is er krapte in de kas en bij gevolg geen budget om artiesten in tehuren deze keer. Ook al zouden we niet liever willen dan elke hardwerkendeartiest van een dikverdiende pree te voorzien, het is wat het is.

Maar als dàt een reden is om elke activiteit stop te zetten dan zijn we niet goed bezig. Want nu, in postcoroniale tijden is het meer dan ooit nodig dat artiesten niet op hun gat blijven zitten, maar er mee voor zorgen  dat we allemaal een beetje meer artiest worden, dat we door al die zorgen het spelen niet verleren en de fantasie onderhouden.

Het is niet de bedoeling dat we met dit evenement onze kas weer spekken, daar vinden we wel wat anders op. La Cr(o)isette is dus géén benefiet voor de Tenace maar een collectief en kostendelend initiatief waaraan wie deelneemt naar eigen vermogen zijn steentje bijdraagt en een handje toesteekt waar het nodig is. En we rekenen er ook op dat we elkaar beschermen tegen die smerige virus.

De Wilde Expositie met als thema ViraalVitaal begint op 21 juli op de Tenace en zal zich gedurende de hele periode uitbreiden langs het jaagpad en andere boten tot de finissage op 21 augustus.

Iedereen van harte welkom!!! (praktische info onder aan pagina)

PSssst:

Om La Croisette te ondersteunen gaat Rose van Boot Tenace elke zaterdag haar fameuze limonadestroop maken ter plaatse in een LimoSweatShop. Maar daarbij heeft ze een 10-tal helpers nodig om te snijden, koken, steriliseren en vooral proeven. En wie weet haar geheime recepten te ontfutselen. Geïnteresseerd? Meer daarover op http://boottenace.be/2020/07/14/limo-sweatshop/

Eerste sessie sweatshop nu zaterdag 19/7 van 14-16u!

FAQ

Waar staat BootTenace?
De Tenace ligt aan de Quai de Oisquercq, een deelgemeente van Tubize, ong. 5km achter de taalgrens.

Hoe geraak ik daar?
Voor een gedetailleerde wegbeschrijving: zie www.boottenace.be.
Maar de beste manier om er te geraken is met de fiets (gratis) op de trein.

Kan ik  blijven overnachten ?
Er is indoorcamping voorzien in het ruim van de Imperial, een buurtboot. Die wordt uitgebaat door de sympathieke gastheer Shanty die daarvoor zijn al even sympathieke guesthouse in Charleroi even on hold zet. Voor een vrije bijdrage die de Croisette nog beter kan maken.
Er is ook basic bivakmogelijkheid voor kleine tentjes voorzien op max 3km van de Tenace.

Is er eten/drinken voorzien?
Zaterdagen en Zondagen is de bar van  de Tenace openvan 12 tot 22u en wordt er een Plat du Jour voorzien  (alleen op reservatie!).
Tijdens de week kan er kostendelend meegegeten worden voor wie mee helpt.

Is er een vergoeding voorzien voordeelnemers/artiesten?
Neen. (zie tekst boven) Maar we doen wel ons uiterste best om hen in de mate van het mogelijke goed te soigneren. Èn om hun werk te vereeuwigen op foto/film/opname. Zodat ze toch tenminste door hun nageslacht als een gerespecteerd kunstenaar worden beschouwd.

Nog vragen? Aarzel niet om ze te stellen via info@boottenace.be en volg het gebeuren opFB!

Uw trouwe reporter ter plaatse,
Mme Belga

————————————————-taalgrens———————————————————–

Update La Croisette

Comme promis ci-dessous quelques infos  pratiques sur La Cr(o)isette, avec Expo Sauvage (thèmeViraalVitaal) le long du chemin de halage à Oisquercq (Tubize) entre 21juli et 21 août. Mais d’abord, disons :

 Dans le pays d’artiste il a toujours été plus ou moins crise, mais avec Corona là au-dessus ça devient assez pénibel pour beaucoup. Aussi à Boot Tenace la caisse est serrée et aucun budget pour embaucher des artistes cette fois. Même si nous préférerions fournir à tous les artistes qui travaillent dur un pré-salaire durement gagné, c’est ce que c’est.

Mais si ça est une raison pour arrêter chaque activité, nous ne faisons pas bien. Parce que maintenant, à l’époque post-coroniale, il est plus que jamais nécessaire que les artistes ne restent pas sur leurs trous, mais que nous devenions tous un peu plus artistes, que tous ces soucis ne nous laissent pas perdre le jeu et garder l’imagination.

Nous ne voulons pas utiliser cet événement pour remplir nos caisses, on trouvera autres manières pour ça. La Cr(o)isette n’est donc pas un evenement bénefiet pour la Tenace mais un collectif et un coûtes partagé initiative dans laquelle tous ceux qui participent à leurs propres fonds contribuent leur part et mettent un coup de main où il est nécessaire. Et nous comptons aussi nous protéger les uns les autres contre ce vilain virus.

l’ Expo Sauvage en thème ViraalVitaal  débute le 21 juillet au Boot Tenace et s’étendra tout au long de la période le long du chemin de halage et d’autres péniches jusqu’au finissage le 21 août.

Bienvenue à tous !  (info pratique fin du page)

PSsst !

Par support pour La Croisette, notre membre d’équipe Rose va chaque samedi fabriquer ses fameux sirops de limonade sur place dans un LimoSweatShop. Mais elle à besoin de l’aide de 10 personnes. Venez alors l’aider, couper, steriliser mais surtout goûter ces délicieux sirops de fruits ! Interessée ? plus d’info sur http://boottenace.be/2020/07/14/limo-sweatshop/

Premier session Sirop Sweat Shop Samedi 19Juillet de 14-18h !

FAQ

Où est Boot Tenace ?
La Tenace est située sur le quai d’Oisquercq (Tubize),env. 5km derrière la limite linguistique.

Comment j’y vais ?
Pour descriptiondu chemin voir www.boottenace.be. Mais la meilleure façon de s’y rendre est en vélo (gratuit) dans le train..

Je peux y passer la nuit ?
Il y a du indoor camping dans la cale de la péniche Imperial à côté. Ceci est géré par l’hôte sympa Sultan Shanty qui met sa maison d’hôtes tout aussi sympa à Charleroi en attente. Tous les libres  contributions sont re-investé dans La Croisette !

Il y a aussi possibilité de planter sa tente à 3kmmax de la Tenace.

Des aliments ou des boissons sont-ils fournis?
Les samedis et dimanches le bar Tenace est ouvert de 12 à 22u et un plat du jour est fourni (uniquement sur réservation!).
En semaine il y a possibilité à partager des repas. Des cuisinières sont bienvenues.

Y a-t-il des frais pour les participants/artistes?
Non. (Voir texte ci-dessus) mais nous faisons tout notre possible pour les rendre aussi bons que possible. Et pour immortaliser leur travail sur photo/film/enregistrement. Pourqu’ils soient au moins considérés comme des artistes respectés par leur progéniture.

 Des questions ? N’hésitez pas à les poser à info@boottenace.be et suivez la suite de La Croisette sur FB !

A bientôt !

Votre fidèle reporter sur place,
Mme Belga