Journal Tenace 13/07/19

(Version francophone en bas)

 Beste Vrienden van Boot Tenace,

Het Vakantiesalon in Brussel heeft zijn deuren gesloten.

We hebben onze gastvrije Buren van Allee du Kaai uitgewuifd en we zijn ondertussen aangekomen in Qla Beach een botendorpje langs het kanaal aan de voormalige terreinen van de Forges de Clabecq (Tubize).

Van de roerige jaren van sociale onrust hier in de jaren‘90  is nog maar weinig te merken, het is zowaar een vredig plekje geworden om te bekomen van het Brussels lawaaigeweld. De natuur heeft op weelderige wijze het voormalige fabrieksterrein teruggenomen en het is aan deze Tijdelijke AanmeerZone  dat we de ideeën van reisbureau De Vage Bond in de praktijk zullen uittesten. Daarom:

Boot Tenace, Forum voor Experimentele Aard, stelt voor:

 Een Muzikaal Kampeerweekend

Van donderdag 18 tot zondag 21 juli
Aan het kanaal Brussel-Charleroi in Clabecq (Tubize)

Met

– lokaal café in Boot Tenace
– elke dag een concert aan vrije bijdrage (voor programma zie www.boottenace.be of FB Boot Tenace)
– gratis kampeergelegenheid met experimentele basic accomodatie door De Vage Bond
– nieuwe lokale en zeer lokale reizen
– vegetarische catering aan vriendelijke prijzen
– fietstocht naar Qla Beach op zaterdag 20 juli vanuit Brussel. Rendez-vous aan fietsatelier Allee du Kaai, Havenlaan 53 Brussel om 14u
– dagelijkse siësta
– gelegenheid tot wandelen, fietsen,zwemmen,vissen en bootje varen.
– kampvuur en barbecue
– meeneemmeren en draagbare gazons.
– en wie weet wat nog allemaal.

Wat meebrengen?

– Voor wie komt kamperen: een beperkt aantal slaapplaatsen is voorzien in de dortoiretent en in het lokale P’tit Rien Motel. Maar breng tentje en slaapgerief mee voor zekerheid en privacy
– een pioniersgeest
– een handje om toe te steken als het nodig is
– respect voor de Buren
– uw tandenborstel

Wat niet meebrengen?

– wapens
– didgeridoos en doedelzakken
– uw gazon
– een meeneemmeer

Route en programma: zie www.boottenace.be

Opbouw van al dat leuks is voorzien van maandag tot donderdag. Vrijwilligers om mee te helpen zijn van harte welkomen worden gesoigneerd! Ook om te helpen met koken, bar of logistiek zijn helpende handen nodig.  Uw nuttigheidsfactor zal er wel bij varen! (Tel. 0486 10 87 64)

Wij wensen u en onszelf in elk geval een fijne vakantie!

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

———————————————————————————————————————–

Chers amis de Boot Tenace,

Le Salon des Vacances à Bruxelles a fermé ses portes.

Nous avons salué nos Voisins de Allee du Kaai et, entre-temps, nous sommes arrivés à Qla Beach, un petit village situé le long du canal sur les anciens terrains des Forges de Clabecq (Tubize).

On ne voit plus rien des turbulences sociales qu’on a connu ici dans les années 90, mais en réalité, il est devenu un lieu paisible pour se remettre de bruyant Bruxelles. La nature a repris de main de main l’ancien site de l’usine et c’est à cette zone temporaire que nous allons tester les idées de l’agence de voyage De Vage Bond pour la première fois dans la pratique. Donc:

 

Boot Tenace, Forum des Affaires Expérimentales de Sorte Divers, propose:

 Un week-end de camping musical

Du jeudi 18 au dimanche 21 juillet
Sur le canal Bruxelles-Charleroi à Clabecq (Tubize)

Avec

– café local à Boot Tenace
– un concert à libre contribution chaque jour (programme sur www.boottenace.be ou FB Boot Tenace)
– camping gratuit avec accomodation de base expérimental du De Vage Bond
– nouveaux voyages locaux et très locaux
– Restauration végétarienne à des prix amicaux
excursion de vélo à Qla Beach le samedi 20 juillet au départ de Bruxelles. Rendez-vous à l’atelier vélo Allee du Kaai, Havenlaan 53 Bruxelles à 14 heures
– sieste quotidienne
– possibilités de promenade à pied ou à vélo, de natation, de pêche et de promenade en bateau
– feu de camp et barbecue
– des lacs et des pelouses portables

Quoi apporter?

– Pour ceux qui viennent camper: un nombre limité de couchages est prévu dans la tente dortoir et dans le local P’tit Rien Motel. Mais apportez votre tente et votre confort de sommeil pour plus de sécurité et de privacy
– un esprit pionnier
– une main à prêter si nécessaire
– le respect pour les voisins
– votre brosse à dents

 Quoi ne pas apporter?

– des armes
– didgeridoos et cornemuse
– votre pelouse
– un lac à emporter.

Construire tout ce plaisir est prévu du lundi au jeudi. Les volontaires pour aider sont les bienvenus et seront soignés! Des mains d’aide sont également nécessaires pour aider à la cuisine, au bar ou à la logistique. Votre facteur d’utilité en profitera! (Tél. 0486 10 87 64)

Nous vous souhaitons, à vous et à nous-mêmes, de bonnes vacances!

Votre journaliste sur place,
Mme Belga