Journal Tenace 02/06/2019

(version français en bas)

Dag Allemaal,

Tussen 5 en 9 juni is Boot Tenace een tijdelijke Randgemeente van Stormkop, een dorp op de voormalige droogdokkensite van het Antwerpse Eilandje.

Stormkop is een dorp waar kinderen de baas zijn en waar een handvol volwassenen zich uit de naad werken om die koters een ervaring rijker te maken, hun zinnen te prikkelen en hun inzicht te verbreden. De kinderen hebben het gehad met dat geprul aan het milieu en hebben besloten om feestelijk aan het muiten te slaan. Ze gaven hun onderdanen, de volwassenen, opdracht dat in elkaar te steken.

Zo gezegd zo gedaan. Ik raad u aan, voor ge verder leest, eerst even een kijkje te nemen op www.stormkop.be waar ge alle info vind over Zeebonken en Scheldejutters, een 5-daags festival waar de Randgemeente van Boot Tenace de sidekick is.

We beschikken hier over een Tijdelijke AanmeerZone en bricoleren aan een eerste versie van de Randgemeente. We spelen in op de lokale noden tijdens het festival: een relax resort voor overspannen volwassenen, een crèche voor bemoeizieke/overbezorgde ouders, een eerste podcast aflevering, etc.

Ook knutselen we aan een nieuwe Experimentele Zaak van Diverse Aard: De Vage Bond, het reisbureau in de Randgemeente. De eerste reis die De Vage Bond aanbiedt is exclusief gericht op mensen die hun vakantie vrij houden: Tenace Cruise, een interactieve zwerftocht door Henegouwen met Tijdelijke AanmeerZones en de Tenace als bezemboot Reistijd: augustus 2019. Alle info hierover vind ge in de Cruise Terminal aan Boot Tenace, op wandelafstand van Stormkop.

En als ge daar dan toch zijt en ge vind dat er iets mankeert in de Randgemeente houd U dan vooral niet in: gooi het in de groep of doe er iets mee. Randgemeente is een open maakproces dat zich onderweg ontwikkelt tot een reisbestemming met wat muggen maar zonder vliegen.

Wees dus meer dan welkom aan de droogdokken site voor een warm weerzien met Boot Tenace!!!*

Volledig programma en lokatie perfect uitgelegd op www.boottenace.be en www.stormkop.be . Ik zou het niet beter kunnen.

Uw reporter ter plaatse,
Mme Belga

———————————————————————————————————————-

FR

Salut tout le monde,

Entre le 5 et le 9 juin, Boot Tenace est un Banlieue temporaire de Stormkop, un village situé sur l’ancien site de la cale sèche d’Eilandje à Anvers. Stormkop est un village où les enfants sont en charge et où une poignée d’adultes travaillent d’arrache-pied pour enrichir ses expériences, stimuler ses sens et élargir sa compréhension. Les enfants ont dû faire face à des problèmes environnementaux et ont décidé d’y participer. Ils ont demandé à leurs sujets, les adultes, de les assembler et d’organiser un festivalautour des solutions simples

Aussitôt dit, aussitôt fait.

Avant de poursuivre la lecture, je vous recommande de consulter www.stormkop.be, où vous trouverez toutes les informations sur Zeebonken et Scheldejutters, un festival de 5 jours où le Banlieue de Boot Tenace est le side-kick. Nous avons une Zone d’Amarrage Temporaire ici et nous nous efforçons de lancer une première version de Randgemeente. Nous répondons aux besoins locaux pendant le festival: un relax resort pour les adultes stressés, une crèche pour les parents trop préoccupés, un premier épisode de podcast, etc. Nous élaborons également un nouvelle Affaire Expérimental de Sorte Diverse: De Vage Bond, l’agence de voyages de la Randgemeente. Le premier voyage proposé par De Vage Bond s’adresse exclusivement aux personnes qui gardent leurs vacances libre: Tenace Cruise, une balade interactive à travers le Hainaut avec des Zones d’Amarrage Temporaires et le Tenace comme maison communal.

Temps de trajet: août 2019.

Tout info à ce sujet se trouvent dans le Cruise Terminal au quai de Boot Tenace, à distance de marche de Stormkop. Et pendant que vous êtes là et que vous pensez quelque chose manque au Banlieue, ne retenez vous pas: placez-le ou faites-en quelque chose. Randgemeente est un processus créatif ouvert qui se développe en cours de route pour devenir une destination de voyage avec quelques moustiques mais sansvols.

Soyez donc plus que bienvenu sur le site de la cale sèche pour une réunion chaleureuse avec Boot Tenace !!!

* Programme complet et localisation parfaitement expliqués sur www.boottenace.be (N-F-E) et www.stormkop.be. (N). Je ne pouvais pas faire mieux.

Votre reporter sur place,
Mme Belga