Journal Tenace 03/08/2018

(Version francophone en bas)

Beste Vrienden van Boot Tenace,

Zoals gemeld in een vorig journaal heeft Boot Tenace in mei jongstleden in relatieve stilte een lege ligplaats gekaapt in het Asiadok met de bedoeling om het nu eens face to face uit te praten met de Stadshavendienst wat betreft Boot Tenace, die, onbegrijpelijk, al 4 jaar de toegang wordt ontzegd tot de thuishaven: Antwerpen.

We stelden voor de tijdelijke leegstand op het water in te vullen met Fora voor Experimentele Zaken van Diverse Aard zoals oa Boot Tenace. Als antwoord kregen we een gasboete en een dwangbevel van de burgemeester om onmiddellijk de Stadshaven te verlaten. We hebben dat naast ons neergelegd want wat wij éérst willen weten is waarom dit voorstel niet eens overwogen wordt terwijl een diverser waterlandschap ook een win-win deal kan zijn. ‘t Is toch waar zeker?

We zijn dus eens gaan horen ter plaatse en achteraf bezien was dat een vruchtbaar gesprek en zijn er wederzijds toch een aantal vooroordelen gesneuveld en misverstanden uit de weg geruimd. Het compromis is dat als we eerst de Stadshaven uitvaren en een nieuwe aanvraag doen er serieus naar een oplossing zal gezocht worden op korte termijn.

We zijn curieus of dat ook zo zal zijn. Maar wie vertrouwen wil moet dat ook kunnen geven en daarom zullen we dat eens proberen. Boot Tenace duikt dus een tijdje onder ergens op de parking van Antwerpen in Vlaanderen en doet een nieuwe aanvraag om vanaf september in Antwerpen te overwinteren. Want van hieruit willen we ons nieuw project voor de zomer 2019 voorbereiden en voorstellen: Rand-Gemeente/Ban-Lieu/Sub-Urb, een project dat nog in de embryonale fase zit en dat we samen met u verder willen ontwikkelen. Daarover later meer.

In afwachting openen we tijdens onze afwezigheid in de maand augustus een Tenace Ambassade in Bar Panik aan de Kattendijkdok-Oostkaai. Deze oase in de lintbebouwing van zomerbars langs de Antwerpse kusten is zo gastvrij om hiervoor een hoekje te reserveren.

De Ambassade Tenace zal elke vrijdag en zondag van 14 tot 20u beschikbaar zijn om al uw faq te beantwoorden zoals: Hoe ist met de Tenace? Waar staat de boot nu? Wanneer is er nog eens iets te doen op de Tenace? Wat als de Tenace niet terug mag komen?Etc etc… U begrijpt dat we bepaalde zaken niet zomaar aan bepaalde neuzen gaan hangen, zo groot is het vertrouwen in de overheid nu ook weer niet. Maar als goede Vrienden, Buren en/of Passanten bent u via een visum van de Ambassade in Bar Panik altijd welkom op de Tenace, waar dan ook.

De Ambassade is meteen een denktank als voorbereiding van het project Rand-Gemeente/Ban-Lieu/Sub-Urb én u kan er een petitie tekenen om de Tenace back in town te krijgen, mocht dat nodig zijn.

Op de Tenace Ambassade bij Bar Panic kan u ook genieten van een fris glas bootgebrouwen 50/50 Limonade, met het fruit van het seizoen, zout en zoet.

En wat nog mooier is: met de opbrengst van Limonade 50/50 steunt u niet alleen Boot Tenace maar spaart u mee voor een live performance op het einde van de maand: de keuze van uw geliefde Boot Tenace in uw geliefde Bar Panik, hoe schoon kan ‘t leven zijn? Reden genoeg om daarop het glas te heffen, Santé!

Uw correspondente ter plaatse, Mme Belga

PS. Elke vrijdag is er in Bar Panik vanaf 19u ook een gastronomische vegetarische schotel te degusteren aan schappelijke prijs, een aanrader!

————————————————————————————————————————

FR

Chers Amis du Boot Tenace,

Puisqu’on pouvait pas amarrer ce printemps à Bruxelles et on n’avait pas des projets en Wallonie cet été on a décidé de s’occuper cette année d’Anvers, notre base et port d’attache ou les autorités fluviale nous réfugent déjà 4 ans le passage pendant qu’il y a plein des places libres.

On a alors piraté une de ces places et proposé aux autorités du port de mettre ces places libres temporaire disponible aux activités fluviale des Fora des Affaires Expérimentales du Sorte Divers comme, entre autres, Boot Tenace.

La réponse était une amende et un ordre du bourgmestre de quitter le port tout de suite.

On a mis ce lettre à côté car on veut d’abord savoir pourquoi ils veulent même pas réfléchir de ce proposition qui nous semble un avantage pour la diversité fluviale de la ville.

Alors on est une fois allé parler au bureau la bas et c’était quand même un entretien fertile. Quelques malentendus ont été enlevés et nous nous comprenons plus ou moins. Le compromis est que, si le Tenace quitte le port et fait un nouveau demande ils vont faire un effort de trouver une solution en court terme.

Nous somme curieux si ça va vraiment s’arranger. Mais pour reçevoir de la confiance il faut aussi pouvoir le donner. Alors on a décidé d’accepter ce compromis et de se planquer dans le parking d’Anvers, c.à.d. qqpart en Flandre. Au même temps on fait un nouveau demande pour passer l’automne/hiver à Anvers afin de préparer et présenter notre nouveau projet pour l’été 2019 qui s’apellera Rand-Gemeente (Ban-Lieu/Sub-Urb) et qui se déroulera aussi en Wallonie et qu’on veut développer en coopération avec d’autres organisations/artistes/bricoleurs.

Pendant l’absence du Tenace à Anvers on tient ouvert un Ambassade Tenace au Bar Panik, un oase entre la bordure des bars d’été aux côtes Anversoise.

Là on nous offre l’hospitalité d’un coin dans leur Bar sympa qui vaut une passage si vous visitez Anvers.

L’Ambassade Tenace sera ouvert en août le Vendredi et le Dimanche entre 14-20h. pour tout vos questions comme: Ou est le Tenace? Qu’est-ce qu’il va passer si le port tient pas sa promesse? Quels sont les projets en futur? Etc etc. Vous comprenez que certains sujets vont d’abord être discuté dans l’Ambassade Tenace avant de partager en public, notre confiance dans les autorités du port sont quand même limité. Vous pouvez aussi là signer une pétition pour Boot Tenace back in town en cas nécessaire. Et surtout: Les bons Amis, Voisins et Passants qu’on a rencontré partout dans la Belgique sont toujours bienvenues au Boot Tenace. Visa (à vis) à régler via l’Ambassade Tenace au Bar Panik, Kattendijkdok-Westkaai à Anvers, nous allons vous donner les coordonnées du Boot Tenace sur place.

Et on plus: à l’Ambassade Tenace vous pouvez déguster des Limonades 50/50, délicieux limonades fraîche du saison composés au Laboratoire Tenace. En buvant les Limonades 50/50 non seulement vous soutenez Boot Tenace mais aussi vous investez avec dans une performance live au Bar Panik au fin du mois. Et bien Santé, votre bateau préférée dans le Bar le plus cool d’Anvers, comme la vie est belle!!!

Avec amitié, votre correspondante surplace, Mme Belga.

PS. Aussi tous les Vendredis au Bar Panik à partir de 19h: Cuisine végétarien gastronomique: recommandé!!!