nieuws van/des courants de Mme Belga

(version francophone en bas)

Gegroet beste Vrienden,

De Tenace ligt al enkele weken aan de kant te klotsen in de postkaart Brugge, in afwachting van een nieuwe bestemming. Neen, het dispuut met de Antwerpse Haven is nog steeds niet uitgepraat maar maandag meren we toch al af in Brugge met bestemming Klein Dokske in Merksem waar we voorlopig terechtkunnen met de Tenace. We zullen daar waarschijnlijk woensdag aankomen als alles gaat zoals gepland. Stilaan maar zeker naderen we onze thuishaven.

Merksem Klein Dokske wordt dus ons winterverblijf. Het wordt vooral een werkwinter want de Tenace is een work in progress dat onderhouden en verbeterd moet worden. Er moeten deze winter ook weer nieuwe plannen worden gesmeed en daar willen we u graag bij betrekken. Eerst en vooral de Aandeelhouders, maar ook al degenen die mee dit Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard hielpen in stand houden in soms woelige wateren, en al degenen die nog willen meedoen met nieuwe Experimentele Zaken van Diverse Aard. Dat soort Zaken hebben we op onze expeditie door Belgë voor u verzameld en deze inspirerende vracht zullen we hoe dan ook in het voorjaar aan een Antwerpse kaai lossen om een nieuwe vracht “Born in Antwerp” op te laden voor ex-port. We hopen dat onze thuishaven “a harbour of creativity” wordt zoals het Stadsbestuur op zijn website belooft en het is maar normaal dat ook het Born in Antwerp bootgebeuren daar een plaats in vind.

Het mooiste om thuis te komen is al die goede vrienden weer te zien op de boot. Wij kijken er in elk geval naar uit en laten u zo snel mogelijk weten wanneer het kan. (wordt vervolgd)

See you soon, Sailors!

Uw reporter ter plaatse,

Mme Belga

———————————————————————————————————————–

FR

Bonjour chers Amis,

Le Tenace se trouve déjà quelques semaines au bord de la carte postale dentelle Bruges, en attendant d’une nouvelle destination. Non, il y a pas déjà un compromis avec le Port d’Anvers mais lundi prochain on part quand-même de Bruges à Merksem près d’Anvers ou on peut amarer le Tenace provisoirement. On prevoit d’y arriver le mercredi prochain si tout se passe bien. Lentement mais sûrement le Tenace approche notre port d’attache.

A Merksem on reste cet hiver. Pour tavailler au bateau car le Tenace -a work in progress- doit être entretenu est amélioré. Aussi faut-il préparer des nouveaux projects et on aimerait bien de vous y impliquer. Nos seulement nos Actionnaires, mais aussi tous ceux qui ont contribué à l’evolution du Forum des Affaires Experimentales du Sorte Divers, parfois en eaux tumultueuses, et aussi tous ceux qui veulent participer aux Affaires Experimentales de Sorte Divers en futur.

Cette sorte d’Affaires on a trouvé partout en naviguant par la Belgique et ce fret inspirant on veut en tous cas décharger au quai de notre port d’attache Anvers, et après recharger un nouveau fret “Born in Antwerp” affaires pour ex-port. Esperons que Anvers devient “a harbour of creativity” comme on promit au site de la commune et c’est que normal qu’un projet “Born in Antwerp” comme le Tenace y trouve sa place.

Mais le plus exitant de rentrer c’est de revoir tous les bons amis sur le Tenace. Impatient de vous revoir on vous previent quand c’est possible. (à suivre)

See you soon, Sailors!

Votre reporter surplace,

Mme Belga