nieuws van mme belga

Hello Folks,

Het is komkommertijd op de boot nu onze asielaanvraag in Brussel nog steeds in behandeling is en we nog geen volledige zekerheid hebben dat de Tenace hier kan blijven deze winter. De rest van het team heeft tijdelijk vrijaf genomen om eigen zaken te regelen en uw reporter ter plaatse neemt ondertussen de functie van concierge waar, maw houdt zich bezig met het onderhouden van de relaties met Vrienden, Buren en Passanten. En Brussel verder te verkennen uiteraard. Daarvoor moet ge er de hoeken en de kanten aflopen, want achter elke hoek komt er weer een andere wereld te voorschijn. Het is een stad die gonst als een bijennest, een hete brij waar ge eerst wat moet rondlopen voor ge er uw neus insteekt.

Brussel is bourgeois en bohémien, groots en verpauperd en dat in alle kleuren van het menselijk ras tussen wit en zwart. Wat verderop aan de kaaien, tegen de gevel van het Klein Kasteeltje, staan ook andere asielzoekers hun nieuwe wereld aan te kijken, wachtend op het juiste papier om toe te treden tot deze anonieme sociëteit. Vanuit het vagevuur van de onzekerheid naar de hemel van Het Beloofde Land : België. Maar zover is België nog bijlange niet. Vanuit de Wetstraat wordt veel beloofd wat niet kan worden waargemaakt. De welvaartstaat is ons boven het hoofd gegroeid, en boven ons hoofd wordt ook beslist wie daar welk deel van krijgt.

Ondertussen wacht iedereen wel op een of ander juist papier dat onze dromen terug in de realiteit smijt.

Toch hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn als welzijn en solidariteit weer van onderuit zouden bedacht worden in de context van een tijd met andere noden als voorheen. Om zoiets te bedenken hebt ge natuurlijk een Forum voor Experimentele Zaken van Diverse Aard nodig en daar willen we deze winter graag de Tenace ter beschikking voor stellen. Er kan bijvoorbeeld ruimte worden gemaakt voor een workshop Wetten Herschrijven, een initiatie Om de Hoek Denken, een cursus Burgerlijke Ongehoorzaamheid, Zweeds landen op het kanaal etc.etc.

Graag hadden we dit alles eens met u besproken, beste lezer. Daarom nodigen we u deze zondag uit in het Plenair Parlement op de Tenace, voorafgegaan door weer eens een voortreffelijke Plat du Jour.(Vanaf 18h)

De door ons uitgenodigde songsinger Ken Post heeft zich ziekgemeld. Een uitstekende gelegenheid om uw eigen stem eens laten horen onder het genot van een Zinnebier of een Toverdrank. Gun uzelve een Moment de Gloire, ge hebt het verdiend.

Allé, à Dimanche!

Mme. Belga, à votre service.

PS. En ge moet niet wachten tot ge 67 zijt om van het leven te genieten, het kan al nu zaterdag in het nieuwe etablissement van Warre Fungus namelijk Le Mineur, Emiel Lemineurstraat 33, Merksem. Elke zaterdag volxkkn en optredens vanaf 18u. Ge gaat content zijn met deze tip. Maar zeg het niet voort.